"Dar od Ducha svatého nás činí odvážným hlásat Boží slovo."

"Dar od Ducha svatého nás činí odvážným hlásat Boží slovo."
18. dubna 2020 Události, Velikonoce Autor: Alžběta Havlová

Papež František dnešní ranní mši na oslavu svátku Božího milosrdenství věnoval těm, kteří pečují o osoby se zdravotním postižením. Svou promluvu zaměřil na odvahu apoštolů Petra a Jana.

Svatý Otec včera obdržel dopis od řeholní sestry, která pracuje jako tlumočník znakové řeči pro neslyšící. A právě její slova byla impulsem pro Františka se dnes modlit za všechny, kteří poskytují zdravotní péči osobám s jakýmkoliv postižením.

Ve své homilii se František soustředil na milost, s jako apoštolové kázali evangelium po Letnicích. V prvním čtení zaznělo, že kněží a zákoníci byli ohromeni odvahou Petra a Jana: "Toto jsou dary Ducha Svatého: upřímnost, odvaha, dar mluvit upřímně a žádat o odpuštění. Tuto milost dává Duch svatý Petrovi v den letnic. A Petr společně s Janem hned poté, co přijali Ducha Svatého, šli ven kázat. A byli nebojácní, což bylo pro ně něco nového. Mise křesťana začíná právě zde, od tohoto daru, který nás dělá odvážným hlásat Boží slovo."

Papež František sloužil ranní mši v římském kostele svatého Ducha. Tento chrám nedaleko svatopetrského náměstí je tradičně centrem úcty k Božímu milosrdenství. Z důvodu protiepidemických opatření bude letos mši přítomná pouze hrstka věřících.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony