Synodální proces začal i v českých diecézích

Na celém světě včetně Česka začal synodální proces

Biskupové po celém světě ve svých diecézích včera otevřeli tzv. synodální cestu. Proces, který má podle papeže Františka obsahovat setkávání, naslouchání a rozlišování o společném budoucím putování věřících, bude do dubna příštího roku probíhat právě na úrovni místních církví. Poté postoupí na kontinentální úroveň a vyvrcholí za dva roky říjnovým zasedáním biskupů ve Vatikánu. 

"Je důležité spolu mluvit. Přirovnávám to k situaci v rodině. I když všechno vypadá navenek v pořádku, někdy není čás, aby by si rodina sedla dohromady a řekla si, jak by to mohlo být lepší. Myslím si, že právě to je ta synodální cesta. Věřím tomu, že až si myšlenky poskládáme dohromady, tak se něco dozvíme, a těšíme se na to," sdělil Proglasu koordinátor synody v ostravsko-opavské diecézi P. Jan Czudek. 

Biskup Pavel Konzbul, který je zároveň koordinátorem synody v brněnské diecézi, při včerejší bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla přítomným lidem přiblížil, jaké konkrétní kroky v tomto ohledu už byly učiněny: "V uplynulém týdnu byl nejen sestavený tým diecézního koordinátora synody, který je zveřejněn na webových stránkách diecéze, ale byly také současně osloveni všichni správci farností, církevních škol a řeholních společenství, aby nejpozději do konce tohoto měsíce vybrali své vhodné koordinátory synodálních procesů ve farnostech a společenstvích."

Tyto skupinky se podle biskupa Konzbula mají setkat nejpozději do konce ledna 2022 a skrze modlitbu naslouchání a vzájemné sdílení prožít synodální cestu. "Pomocí jim bude desatero témat, která všechna zrcadlí jednu stěžejní myšlenku: že církev při hlásání evangelia putuje společně. Témata budou detailně zpracována formou  otázek a zaslána spolu s informativními letáčky koordinátorům skupinek a duchovním správcům. Diecézní fáze pak bude v březnu završena na diecézním setkání. Možná se nám může zdát celé toto období náročné, nicméně papež František nás jasně vyzývá, abychom si nenechali ujít příležitost ke vzájemnému setkání, naslouchání a rozlišování," řekl při zahajovací bohoslužbě biskup Konzbul.

K tématu se o nedělních bohoslužbách četly pastýřské listy pražského primase kardinála Dominika Duky i olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.