Milosrdní bratři vyzývají k nominacím na cenu za vzornou péči o nemocné

Milosrdní bratři vyzývají k nominacím na cenu za vzornou péči o nemocné.
10. června 2020 Události Autor: Anežka Hlávková

Řád milosrdných bratří vyzývá občany k nominacím na cenu Celestýna Opitze udělovanou za vzornou péči o nemocné a potřebné. Letos proběhne už jedenáctý ročník tohoto oceňování. Laureátem se může stát každý, kdo se věnuje potřebným.

I v letošním roce vyzývá řád Milosrdných bratří veřejnost k aktivnímu zapojení se do tradičního oceňování těch, kteří svůj čas a síly věnují pomoci potřebným. Vyzývají proto veřejnost, aby jim poslala své návrhy lidí, kteří si podle nich zaslouží veřejné uznání za svou práci, například během koronavirové krize, ale i mimo ni. Milosrdní bratří ale vzkazují, že nemusí jít pouze o pracovníky ve zdravotnictví nebo sociální či neziskové sféře. „Může to být jakýkoliv člověk z vašeho okolí, o kterém víte,“ vysvětlil dnes na Proglasu převor řádu bratr Martin Macek princip nominací. A připojil historický exkurz s myšlenkou, která stála za zrodem udělování ocenění: „My jsme toto oceňování začali před jedenácti lety, kdy jsme si uvědomovali, že kolem nás žijí lidé, kteří se starají o nemocné… a těmi konec konců nemusí být jenom nemocní! Mohou jimi být staří lidé, nebo lidé, kteří potřebují pomoc.“ Laureáty po ukončení sběru nominací bude následně posuzovat čtyřčlenná komise. Skladba členů a způsob volby je popsaný přímo na webových stránkách řádu. Přesto Martin Macek zdůraznil, jak mohou lidé pohodlně najít cestu k tomu, jak své nominace do rukou bratří doručit: „Je možné nás prostřednictvím e-mailu anebo telefonicky zkontaktovat a někoho ze svého okolí tak vybrat a nominovat,“ řekl bratr a dodal, že všechny informace k nominaci jsou snadno k nalezení webu řádu www.milosrdni.cz.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony