Kardinál Nichols: Křik zneužívaných je křikem Krista

Kardinál Nichols: křik zneužívaných je křikem Krista
15. září 2018 Události Autor: Petr Pospíšil

Předsedové evropských biskupských konferencí (CCEE) se v těchto dnech účastní plenárního zasedání v polské Poznani. Jeho ústředním tématem je solidarita. Při ranní homilii ke spolubratrům ve vedení církve promluvil předseda Biskupské konference Anglie a Walesu, kardinál Vincent Nichols. V souvislosti se sexuálním zneužíváním v církvi uvedl, že hlas zneužívaných je hlasem Krista a snaha tento hlas umlčet by znamenala uzavřít se Kristu.

„Dnes, ve svátek Panny Marie Bolestné, pamatujeme na všechny, kteří křičí bolestí, hněvem a frustrací. Seznam je dlouhý. Jejich úzkost je intenzivní. Rozhodněme se otevřít naše srdce nejen radostnému hlasu věřících, ale právě i trpícímu hněvu těch, kteří chtějí, abychom jim porozuměli. Je to hlas utrpení, hněvu, odsouzení. Je to hlas těch, kteří zažili zneužívání a špatné zacházení v komunitě církve, je to hlas těch, které jsme jako pastýři zklamali, protože jsme je nedokázali ochránit před vlky mezi námi. Pokud se pokusíme tomuto hlasu vyhnout, pokud odmítáme otevřít svá srdce, uzavíráme je samotnému Pánu", prohlásil místopředseda CCEE kardinál Nichols.

Zprávy posledních dnů, týdnů a měsíců ukazují na vážnost a rozlehlost problému týkající se zneužívání v církvi. Prefekta Kongregace pro biskupy kardinál Marc Oullet mimo jiné prohlásil, že ve formaci kněží hrají důležitou úlohu ženy. „Někdy máme dojem, že nic nebylo uděláno. Naopak byla přijata různá opatření v boji s tímto jevem, ale je potřeba, aby církev udělala více, především ve formaci kněží, při výběru biskupů. Potřebujeme více žen ve formaci kněží, učitelek i při výběru kandidátů. To všechno budeme projednávat spolu s papežem Františkem, který pozval všechny prezidenty biskupských konferencí do Říma, abychom se tomu věnovali v co nejširší perspektivě. Zdá se, že to je americký nebo jen církevní problém, ale je to problém lidský, univerzální“, řekl Oullet.

(Foto: CCEE)