Evropští biskupové přivítali papežovu výzvu a mariánské zasvěcení Ruska a Ukrajiny

Evropští biskupové přivítali papežovu výzvu a mariánské zasvěcení Ruska a Ukrajiny
19. března 2022 Události Autor: Filip Breindl

Biskupové, kteří se účastní Evropských katolických sociálních dnů v Bratislavě, přivítali pozvání papeže Františka k modlitbě za mír a k zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. V prohlášení podepsaném lucemburským kardinálem Jeanem-Claudem Hollerichem, litevským arcibiskupem Gintarasem Grušasem a hostitelem akce, arcibiskupem Stanislavem Zvolenským se připojují k papežově výzvě umlčet zbraně a opuštění logiky nepřátelství.

"Přesně před sto lety, kdy svět zachvátila pandemie, vypukly dvě strašné světové války. Ať se tato historie neopakuje! V souladu s neustálými výzvami Svatého stolce, že "nikdy není pozdě na rokování", se modlíme a naléhavě žádáme návrat k rozhovorům o mírovém řešení," napsali předsedové biskupských konferencí evropských zemí (CCEE) a katolického zastoupení při institucích Evropské unie (COMECE) spolu s bratislavským arcibiskupem. Zmínili téma Evropských katolických sociálních dnů, které se věnují výzvami spojenými s dopady pandemie covidu-19.

Biskupové ujišťují o svých modlitbách za lidi trpící válkou, za ty, kteří přišli o své blízké, i za požehnání pro ty, kdo projevili solidaritu s oběťmi konfliktu. "Naše srdce jsou raněné bolestí, když slyšíme lidi trpící válečným šílenstvím, jehož tragické následky máme před očima. Zároveň jsme dojati solidaritou velkého počtu rodin a jednotlivců nabízejících útočiště a pomoc těm, kteří potřebují ochranu. Vyzýváme národní a evropské instituce, aby toto úsilí přiměřeně podpořily," stojí v prohlášení.