Teolog Soukal: Zasvěcení Ruska a Ukrajiny vyjadřuje víru v moc modlitby

Teolog Soukal: Zasvěcení Ruska a Ukrajiny vyjadřuje víru v moc modlitby
25. března 2022 Události Autor: Filip Breindl

Jak porozumět dnešnímu obřadu zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které vykoná papež František při kající bohoslužbě ve Vatikánu? Na Proglasu jsme o tom hovořili s knězem a teologem Petrem Soukalem.

"Zasvětit něco Panně Marii znamená svěřit to její přímluvě," nastínil s tím, že zmíněný akt lze chápat v souvislosti přímluvné modlitby. Tak je možné celé záležitosti porozumět i v situaci, kdy objekt této přímluvy o ni nestojí nebo by byl proti ní. "Když to zasvěcení budeme brát jako modlitbu, která je naléhavá, přímluvná, je to naše křesťanské poslání a povolání, tak jako když se modlíme za nepřátele, za všechny lidi. Tímto způsobem je možné odevzdat, svěřit Bohu skrze přímluvu Panny Marie cokoli, kohokoli, případně i lidi, kteří by byli proti," vysvětlil Petr Soukal. 

Obřad navazuje na církevní tradici mariánské úcty, biblické kořeny lze vidět ve starozákonním příběhu Námanova uzdravení po ponoření do Jordánu. "Dost dobře si dovedu představit, že tomu mnoho křesťanů nebude rozumět. Myslím, že tím odpovídajícím chováním je pokora. Nevíme, co se stane, nevíme, jak to pomůže, ale pokud ten, kdo na zemi vede církev a něco vykonává, i my bychom měli se stejnou pokorou jako Náman, když sestupoval do Jordánu, přijmout s papežem Františkem tento prostředek. Tím bychom také měli vyjádřit stejnou víru v to, že Bůh je živý, modlitba je mocná a přetváří dějiny tohoto světa. A kdo ví, možná to bude velmi výmluvné svědectví jak pro nás, tak pro ty, kdo Boha hledají nebo se třeba ptají, kde je Bůh, když se dějí tyto velké, vážné věci," uzavřel teolog Soukal, který aktuálně studuje licenciát v oboru teologické antropologie na římské papežské univerzitě Gregoriana. 

Kající bohoslužba začíná ve Vatikánu v 17 hodin, přímý přenos vysílá Česká televize, Noe a od 18 hodin se na obřad zasvěcení připojí i Proglas. V kapli Trauttmansdorffského paláce v Praze se v tu dobu shromáždí členové diplomatického sboru, podobná setkání se z iniciativy Vatikánu konají i v dalších zemích.