Církev otevírá centrum pro pomoc nezletilým obětem pohlavního zneužití duchovním

Církev otevírá centrum pro pomoc nezletilým obětem pohlavního zneužití duchovním
30. dubna 2019 Události Autor: Hana Kašpárková

Česká biskupská konference a konference vyšších řeholních představených zahajují provoz Kontaktního centra pro péči a pomoc nezletilým a zranitelným obětem pohlavního zneužití duchovním. Zítra spustí internetovou stránku www.ochrananezletilych.cz, v rámci které mohou oběti zneužívání požádat o pomoc odborníka. Kromě online formuláře bude možné kontaktovat pracovníky také telefonicky každý čtvrtek.

Svůj záměr praktické pomoci dnes zástupci církve představili veřejnosti. O konkrétní podobě jsme hovořili s pražským pomocnýn biskupem a koordinátorem projektu Zdenkem Wasserbauerem. Rozhovor přinášíme v plném znění.

Můžete prakticky popsat fungování centra?

V rámci kontaktního centra bude k dispozici telefonní linka a internetový formulář. Osoba si tedy sama zvolí způsob, který více vyhovuje.  Pokud zvolí formu telefonického hovoru, může se na druhé straně linky setkat jak s mužem tak se ženou, což lze i v případě internetové komunikace, ale email bude dle povahy a citlivosti informací předán muži nebo ženě, kteří se dané osobě budou věnovat.

Nejdůležitější bude citlivě vyslechnout tu osobu, která bude volat, a na základě informací rozlišit, co je třeba. Možná se ukáže, že šlo o to jen někomu říct, co se stalo, popovídat si o tom, vyslechnout daného člověka. Pokud se ukáže, že má volající vážné psychologické problémy a hledá nějakého psychologa, ale zatím se k tomu neodhodlal, nebo o nikom neví, či mu zatím nikdo mu neporadil, kontaktní pracovník či pracovnice odkáže na odborníka nebo duchovního. Některé oběti totiž volají, aby si o tom mohly popovídat s knězem, nebo situaci chtějí řešit v tzv. foru internu či při svátosti smíření. Dále centrum nabízí základní právní pomoc. Nebudeme schopni doporučovat nějaké advokáty, ale je tu možnost probrat jednotlivé kroky s právníkem. Opět je k dispozici žena i muž.   

Navazujete na práci organizace Magdala – znamená to, že budete spolupracovat s více organizacemi v rámci tohoto centra?

Spolupracujeme s celou Magdalou a budeme využívat všechny složky, které ona sama poskytuje. Plánujeme využívat i podobná centra a odborníky v ostatních diecézích.

Jak naloží pracovníci centra s informacemi o případných pachatelích?

Této oblasti se věnujeme od samého počátku. Máme před očima předpisy GDPR na ochranu osobnosti, které ctíme. Kontaktní centrum se proto bude snažit tyto údaje nesbírat ani nezveřejňovat. Výjimkou by byl snad jen případ, kdy by bylo nutné zpětně volajícího kontaktovat.  Velmi přísně budeme dbát na dodržování platných evropských předpisů.  

Co se bude dít, když jedna nebo více obětí sdělí konkrétní jméno? Naložíte s tím nějak, abyste zabránili dalším činům?

Záleží na tom, co si ta oběť bude přát. Pokud bude chtít, aby se ten případ začal řešit, bude potřeba, aby poskytla bližší údaje i o své osobně. Je těžko představitelné, že bychom bez jasných informací někoho šli obvinit. Pokud by oběť požadovala řešení situace, nabízí se dvě roviny: církevního a světského práva. V případě zájmu či potřeby kontaktování příslušného církevního představeného, generálního vikáře nebo provinciála, jsme schopni i v tom jí pomoci, aby se odhodlala to po církevní stránce řešit, pokud si to přeje.     

Plánují se kromě otevření tohoto centra nějaké další kroky ze strany církve?

Ano, určitě. Vyplývá to z toho summitu o ochraně nezletilých a zranitelných osob, který se na konci února konal ve Vatikánu. Je potřeba zdůraznit, že nebyl svolán proto, aby se představení zabývali oběťmi, ale co udělat proto, aby se to nestalo. V závěrečné řeči papež František zmínil body, na které je potřeba se zaměřit. Před několika týdny, před Velikonocemi, např. Vatikán vydal interní směrnice pro stát Vatikán a očekáváme, že podobné vyjdou pro celou církev. V kontextu toho, co se právě děje a co řešíme, chceme zkontrolovat a případně i aktualizovat také směrnici české církevní provincie, která platí řadu let, aby to bylo ku prospěchu věci.  

 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony