Při Teologické fakultě v Košicích vzniklo centrum na pomoc obětem zneužití

Při Teologické fakultě v Košicích vzniklo centrum na pomoc obětem zneužití
14. března 2019 Události Autor: Hana Kašpárková

Pomoc obětem sexuálního zneužívání z církevního i sekulárního prostředí nově nabízí Centrum pro ochranu nezletilých, které vzniklo při detašovaném pracovišti Katolické univerzity v Ružomberku – na Teologické fakultě v Košicích.

Centrum vzniklo z myšlenky využít vzdělání slovenských absolventů kurzu o ochraně nezletilých při Gregoriánské univerzitě v Římě. Před dvěma lety jsme na fakultě zahájili kurz o ochraně nezletilých a potom nám přišlo dobré v této myšlence pokračovat. Centrum je zde jako pomoc obětem zneužívání, nejen z církve – děje se to i ve školách nebo v rodinách. Chceme začít pořádné prevetivní programy a také o tématu co nejvíc mluvit. Je to taková nabídka církve, jak pomoci a jak tyto věci řešit,“ řekl Proglasu ředitel centra Andrej Kačmár, který je absolventem diplomovaného kurzu o ochraně nezletilých v Římě pod vedením kněze, psychologa a poradce vatikáánské Kongregace pro klérus Hanse Zollnera.

Kromě specializované pomoci obětem zneužívání a preventivních programů chce vedení centra nabízet také různé vzdělávací aktivity v psychologické, pedagogické a duchovní oblasti ohledně sexuálního zneužívání dětí a dospívajících. Zaměřit se chce také na pomoc rodinám obětí, komunitám  a farnostem.

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony