Brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyzval věřící k postu na úterý 17. března

Vzkaz brněnského biskupa Vojtěcha Cirkle
13. března 2020 Události Autor: Anežka Hlávková

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle věřícím v diecézi v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným kvůli koronaviru připomněl, že při výpadku veřejných bohoslužeb se lze každý den připojit ke mši svaté ve vysílání Proglasu a televize Noe. Uvedl, že kněžím uložil, aby bohoslužby slavili bez účasti lidu na úmysly, na které by je sloužili veřejně. 

Biskup Vojtěch nejen pro posluchače Proglasu vzkázal věřícím: "Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti, i ti, kteří je udělují. Prosím, přijmětě tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách. Například s využitím Kancionálu. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi. A ještě jednu věc, milé sestry a milí bratři. Nepropadejme panice a malomyslnosti. I v této době je milující Bůh s námi. Spolu s vámi se modlím a ze srdce vám žehnám. Váš biskup Vojtěch." Na webu brněnského biskupství je jeho výzva zveřejněna v plném znění. 

Dodejme, že Proglas kvůli omezení veřejných bohoslužeb rozšířil přenosy mší svatých, a to ve spolupráci s brněnskými salesiány, olomouckými kapucíny a pražskými františkány. Ke slavení se můžete připojit od pondělí do soboty vždy od 18 hodin, v neděli pak od 9 dopoledne nebo večer v 19.30. Každý večer se také na Proglasu krátce připojíme k modlitební výzvě a to modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria. 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony