Administrátorem olomoucké arcidiecéze se stal Josef Nuzík

Administrátorem olomoucké arcidiecéze se stal Josef Nuzík
4. července 2022 Události Autor: Jana Kuklová

Sbor poradců olomoucké arcidiecéze, podle předpisů církevního práva zvolil nového administrátora. Stal se jím dosavadní pomocný biskup a generální vikář Josef Nuzík.

Volba administrátora v olomoucké arcidiecézi naposledy proběhla před více než třiceti lety. Jde o proces, ke kterému dochází do osmi dní po uvolnění úřadu diecézního biskupa, v sobotu totiž Jan Graubner převzal úřad pražského arcibiskupa. 

K volbě se v Olomouci sešel  takzvaný sbor poradců. Po úvodní rozpravě napsali konzultoři v tajné volbě na lísteček jedno jméno a určení skrutátoři oznámili výsledek jejich volby. Podle Kodexu kanonického práva může každý z členů sboru poradců navrhnout kteréhokoli biskupa nebo kněze, který „dovršil třicet pět let věku“ a také „vyniká znalostmi a moudrostí". 

"Administrátor vede diecézi v období po odchodu arcibiskupa do té doby, než papež jmenuje nového arcibiskupa. Z toho také vyplývá povaha jeho úřadu. Přináleží mu většina práv a povinností a stojí v čele diecéze. Nesmí ale zavádět žádné změny a novinky. Naopak má vést diecézi v tom směru, který byl dán už za předchozího vedení," vysvětlil Proglasu mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka s tím, že administrátor také nesmí jmenovat faráře. Výjimkou je situace, kdy by byla farnost byla neobsazená déle než rok.

„Volbu sboru konzultorů přijímám s vědomím své lidské nedostatečnosti a také toho, že diecéze potřebuje dočasného správce. Tato služba přitom pro mě není neznámá, protože jsem prožil třináct let let jako generální vikář vedle arcibiskupa Jana,“ byla první slova nově zvoleného administrátora, která sdílí web arcidiecéze.

Očekává se, že jméno nového olomouckého arcibiskupa bude známé přibližně do jednoho roka.