Josef Nuzík a Antonín Basler budou pomocnými biskupy v Olomouci

Josef Nuzík a Antonín Basler budou pomocnými biskupy v Olomouci
5. července 2017 Události Autor: Filip Breindl

Na závěr poutní cyrilometodějské mše na Velehradě oznámil jménem papeže Františka apoštolský nuncius v Česku, arcibiskup Giuseppe Leanza jmenování dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi - dosavadního generálního vikáře Josefa Nuzíka a kancléře arcibiskupství Antonína Baslera.

"Děkuji za modlitby na tento úmysl a těším se na další spolupráci. Věřím, že budeme moci udělat zase víc pro Boží království u nás," vzkázal velehradským poutníkům i divákům televizního a rozhlasového přenosu olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Letos odešel na odpočinek dosavadní pomocný biskup Josef Hrdlička. Arcibiskupství uvedlo, že informace o datu biskupského svěcení a dalších náležitostech zveřejní později.

Antonín Basler (* 1956) strávil dětství a mládí v Olšanech na Šumpersku a před teologickým studiem pracoval jako technik na železnici. Kněžské svěcení přijal roku 1984 a působil postupně v Luhačovicích (1984–1990), Vizovicích (1990–1999) a jako děkan vizovického děkanátu (1993–1999), od roku 1999 do současnosti byl farářem u sv. Michala v Olomouci. Je kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava a od roku 2000 působí jako kancléř arcibiskupství.

Mons. Josef Nuzík (* 1966) pochází ze Strání na Uherskohradišťsku a po maturitě pracoval jako soustružník v Uherském Brodě. Kněžské svěcení přijal roku 1995 a působil v Novém Jičíně. Jeho dalšími působišti byly Luhačovice (1996–1997), Nivnice (1997–2003) a Štípa u Zlína (2003–2005), v tomto posledním období byl také děkanem vizovického děkanátu. Od roku 2005 sloužil jako vicerektor kněžského semináře v Olomouci a roku 2009 jej arcibiskup Jan Graubner jmenoval svým generálním vikářem. Je kanovníkem olomoucké Metropolitní kapituly u sv. Václava.

Kromě funkce pomocného biskupa byl každému z kandidátů svěřen také čestný titul – tzv. titulární, dnes již zaniklá, diecéze. P. Basler tak byl jmenován titulárním biskupem diecéze Vaga v dnešním Tunisu a Mons. Nuzík se stává titulárním biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska. Úkolem pomocného biskupa je pomáhat diecéznímu biskupovi při veškerém řízení diecéze a zastupovat ho, diecézní biskup se s ním rovněž radí při řešení závažnějších věcí, hlavně pastorační povahy.

zdroj: olomoucké arcibiskupství, www.ado.cz