Papežská rada pro jednotu křesťanů k Unitatis Redintegratio

Papežská rada pro jednotu křesťanů k Unitatis Redintegratio
18. listopadu 2014 Události Autor: Hana Sedláková

Ve Vatikánu zasedá Papežská rada pro jednotu křesťanů, program setkání zahrnuje oslavy 50. výročí publikace dokumentu Unitatis Redintegratio, který byl vydán jako jeden z výsledků druhého vatikánského koncilu. Dokument reflektuje vztahy mezi katolíky a ostatními křesťany. Vedl k oficiálnímu ustanovení různých skupin podporujících dialog a další ekumenické aktivity.

„Dialogem všichni získávají pravdivější poznání nauky a života každé z obou společností a jejich spravedlivější hodnocení. Tím také dospívají tyto společnosti k rozsáhlejší spolupráci na jakýchkoliv úkolech, požadovaných každým křesťanským svědomím v zájmu obecného dobra, a scházejí se, kde je to dovoleno, i ke společné modlitbě. A konečně všichni zkoumají svou věrnost Kristově vůli ohledně církve a odhodlaně přistupují k potřebnému dílu obnovy a reformy,“ stojí v dokumentu vydaným před padesáti lety druhým vatikánským koncilem.

Význam koncilního textu Unitatis Redintegratio komentoval pro anglickou sekci Vatikánského rozhlasu předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Kurt Koch: „Tento dokument znamenal otevření nové ekumenické cesty v katolické církvi. A také oficiálního zpřístupnění ekumenického hnutí. Je velmi důležité si tuto událost připomínat, je to i taková příležitost, kdy si můžeme stanovovat nové cíle ekumenismu. Dokument má tři části – první jsou katolické principy ekumeny, ty jsou základem také pro dnešní dobu, druhá část je věnována praktikování ekumenismu a třetí část potom reflektuje zkušenost dvou rozdělujících momentů v historii církve.“

K oslavám se sejdou duchovní ve čtvrtek při večerních nešporách v římské bazilice svatého Pavla za hradbami. V pátek ráno se uskuteční setkání na Gregoriánské univerzitě.

Foto: en.radiovaticana.va

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony