Arcibiskup Graubner k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů

24. ledna 2015 Komentář týdne, Události Autor: Filip Breindl

Nedělním svátkem Obrácení svatého Pavla končí Týden modliteb za jednotu křesťanů. Této ekumenické iniciativě se věnuje glosa olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, kterou vysíláme v rámci Komentáře týdne tuto sobotu 24. ledna 2015 v 7.30 a 18.20, opakujeme v noci na neděli v 1.45 a v pondělí v 10 hodin. 

Moravský metropolita popisuje, že začátek modlitebního týdne prožil na Velehradě. "Právě tam je jeden z důležitých kořenů ekumenismu, který vyrostl z cyrilometodějské úcty. Naši předkové při oslavě svatých Cyrila a Metoděje, kteří hlásali evangelium našim předkům v době, kdy církev ještě nebyla rozdělená, cítili bolest z rozdělení křesťanů. Cítili, že pravdivě mohou uctívat tyto slovanské apoštoly jen tehdy, když budou něco dělat pro sjednocení Slovanů ve víře," uvedl arcibiskup Graubner a připomíná velehradské unionistické sjezdy i další setkávání křesťanského západu a východu na Velehradě; zmínil také dílo arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.

Za významný moment pro ekumenismus v katolické církvi označil druhý vatikánský koncil, "protože si uvědomoval, jak silně ležela na srdci jednota křesťanů samotnému Pánu Ježíši."  K procesu sblížení mezi křesťanskými denominacemi arcibiskup Graubner poznamenal: "Ukázalo se, že dřív, než dojdeme k jednotě ve víře, musíme dojít k jednotě v lásce. Musíme odstranit konflikty, které nepůsobí rozdílnost, ale nedostatek lásky." Jako příklad označil dílo Chiary Lubichové - katolické hnutí Fokoláre, k němuž se připojili věřící i duchovní desítek dalších vyznání - a také spolupráci tuzemských křesťanů v řadě sociálních a charitativních aktivit, společný hlas na obranu před eutanázií i jednotný postup při rokování se státem o majetkové odluce náboženských společností. "Mnoho dobrých příkladů ukazuje, že na cestě k jednotě už skutečně jsme a svědectví naší spolupráce ukazuje světu, že evangelium je řešením i pro překonání těžkých problémů naší doby. Děkuji každému, kdo na svém místě přispěje k budování jednoty, k překonání konfliktů láskou," uzavírá olomoucký arcibiskup Jan Graubner svou lednovou glosu pro Radio Proglas.

 

 

 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony