Změna v katolickém katechismu: Trest smrti je vždy nepřípustný

2. srpna 2018 Události Autor: Filip Breindl

Trest smrti je nepřípustný za všech okolností, protože jde o útok na nedotknutelnost a důstojnost jedince, uvedl Vatikán k rozhodnutí změnit formulaci Katechismu katolické církve k této záležitosti. Příslušný článek 2267 dosud o absolutním trestu hovořil jako o extrémním, ale přípustném prostředku v situaci, pokud jde o jedinou možnost ochránit lidské životy před nespravedlivým agresorem.

Změnu potvrdil papež František, úpravu stávajícího znění katechismu před časem navrhovali například členové rady Iustitia et pax při evropských biskupských konferencích. Prefekt kongregace pro nauku víry, kardinál Luis Ladaria k tomu uvedl: „Dnes je rostoucí povědomí o tom, že důstojnost člověka není ztracena ani tehdy, když se někdo dopustil nejzávažnějších zločinů. (…) Byly vyvinuty účinnější systémy zadržování, které zaručují nutnou ochranu občanů, ale zároveň definitivně nezbavují pachatele možnosti nápravy.“

"Myslím si, že je to krok, který reflektuje, jak matka církev hledá, co v konkrétních situacích znamenají Kristova slova. Právě ochrana života v jakékoli formě je něčím zásadním, k čemuž by církev měla pozvedat svůj hlas," reagoval na oznámenou změnu plzeňský biskup Tomáš Holub. Výše uvedené zdůvodnění spolu s naukou o nedotknutelnosti lidského života pokládá za zásadní argument v debatě se zastánci trestu smrti.

Trest smrti byl zrušen ve většině Evropy a Jižní Ameriky, nicméně stále je používán ve Spojených státech, v několika zemích Asie, Afriky a na Blízkém východě. Agentura AP poznamenala, že například tento týden turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že by mohl absolutní trest znovu zavést poté, co byl zrušen v roce 2004 v rámci snahy země dostat se do Evropské unie. Nynější krok Vatikánu uvítala organizace na ochranu lidských práv Amnesty International.

Podle Centra pro výzkum veřejného mínění bylo loni v Česku pro zavedení trestu smrti 53 procent respondentů. V první polovině 90. let to byly tři čtvrtiny účastníků průzkumu. Morální teolog Jiří Skoblík v rozhovoru zmínil, že změna katechismu se může setkat s nesouhlasem i některých katolíků a s voláním po starozákonním principu „oko za oko“. "Tahle změna, jakkoli má samozřejmě být vítaná a prozrazuje skutečný humanismus i teologický princip, že člověk nemá právo jako Bůh na život člověka, nevím, do jaké míry bude příznivě přijata. Tím spíše, že jsme ve světě svědky strašlivých věcí. Věřím, že je to krásná myšlenka, ale také si myslím, že bude mít mnoho odpůrců, a možná dokonce i v církvi," uvedl Jiří Skoblík.  Zeptali jsme se ho, jak reagovat v debatě vedené kolem zvláště závažného zločinu, například sexuální vraždy dítěte: "Zde se jedná o neúprosnou konfrontaci hodnot. Já musím maximálně přitakat, že jde o bestialitu, ale pak tam dát to osudové spojení ´ale přesto´ - jakkoli tě chápu a jakkoli je to strašlivé, tak přesto má ta druhá hodnota nedotknutelnosti života přece jen navrch. To se člověk učí postupně určitou sebevýchovou, alespoň doufám, uznávat," odpověděl P. Skoblík.