Začíná proces blahořečení biskupa Josefa Hloucha

29. března 2018 Události Autor: Petr Pospíšil

Svatý stolec vyslovil souhlas s procesem blahořečení českobudějovického biskupa Josefa Hloucha, v pořadí devátého biskupa českobudějovické diecéze. Na Zelený čtvrtek to během dopolední bohoslužby v katedrále sv. Mikuláše oznámil biskup Vlastimil Kročil.

Postulátorem procesu blahořečení byl určen církevní historik z Teologické fakulty Jihočeské univerzity Martin Weis. „Příklad Josefa Hloucha je povzbuzení pro všechny lidi bez rozdílu, nejen pro křesťany, ale pro všechny lidi dobré vůle, aby jejich životy, jejich srdce, se naplnily žitou láskou k nejpotřebnějším našim bližním, bez rozdílu barvy pleti, politických názorů či náboženství. Pan biskup Hlouch je znám tím, že ke všem lidem bez rozdílu chodil takříkajíc se srdcem na dlani. Jeho blíženecká láska dosahuje opravdu heroického stupně“, řekl o biskupu Hlouchovi Weis.

Žádost o schválení zahájení diecézní fáze beatifikačního procesu podal České biskupské konferenci biskup Kročil na podzim roku 2015, která vyhověla. Následovala žádost Svatému stolci v listopadu 2017, který vyslovil svůj souhlas nyní. Procesu blahořečení tedy nic nestojí v cestě. „Nyní začíná určitá lhůta pro lidi – pamětníky biskupa Hloucha. Kdyby nám někdo mohl podat svědectví o jeho ctnostech života, ale i kdyby se někdo domníval, že zná nějaký důvod, proč by neměl být svatořečen, všichni se mají ozvat postulátorovi, to jest mně, já to svědectví zhodnotím, zda je opravdu důležité a pak členové komise, která byla ustanovena, vyslechnou dotyčného svědka, zaprotokoluje je se to a bude to součástí celého spisu, který se bude předávat příslušné kongregaci Svatého stolce“, popsal následující vývoj postulátor Martin Weis. Lidé svá svědectví mají posílat na adresu českobudějovického biskupství písemně.

Ve výroční den úmrtí biskupa Hloucha, 10. Června 2018, diecézní biskup Vlastimil Kročil zveřejní v katedrále sv. Mikuláše text modlitby za zázrak na přímluvu Josefa Hloucha, a vyzve k ní věřící. Dojde-li k vyslyšení proseb připisovaných přímluvě Josefa Hloucha (zázračné uzdravení či jiná mimořádná skutečnost), bude tato záležitost, za pomoci odborníků jmenovaných diecézním biskupem, prošetřena dle daných postupů.

Mons. ThDr. Josef Hlouch (1902 – 1972) byl devátým českobudějovickým biskupem (1947 – 1972). Narodil se 26. 3. 1902 v Lipníku u Třebíče (Brněnská diecéze). Na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1926 v Olomouci. Byl promován doktorem teologie a stal se profesorem na bohoslovecké fakultě v Olomouci. Českobudějovickým biskupem byl jmenován 25. 6. 1947, konsekrován 15. 8. 1947 apoštolským internunciem Xaveriem Ritterem v Olomouci, do úřadu uveden 7. 9. 1947 v Českých Budějovicích. Od května 1950 byl internován ve své rezidenci, od března 1952 pak mimo diecézi, do které se mohl vrátit až 9. 6. 1968, kdy se ujal svého úřadu. V letech 1969 – 1971 provedl generální opravu katedrály sv. Mikuláše. Zemřel 10. 6. 1972 v Českých Budějovicích, pohřben je na hřbitově u sv. Otýlie.