Pamětní deska bude připomínat biskupa Josefa Hloucha

Pamětní deska bude připomínat biskupa Josefa Hloucha
9. června 2012 Události Autor: Petr Pospíšil

Všechny vás v srdci na věčnost nesu – to je věta, kterou někdejší biskup českobudějovické diecéze Josef Hlouch odkázal svým věřícím ve své závěti před svou smrtí. Na věčnost odešel právě před čtyřiceti lety. Tuto větu nese také pamětní deska, kterou v sobotu 9. června 2012 slavnostně požehnal sídelní biskup Jiří Paďour.

   „Ta deska, která je zde na domě upevněna má připomínat jeho šestiletý pobyt, který trval dva roky a potom byl přetržený na dvacet let a potom znovu obnovený po osmašedesátém roce. Dalo by se říct, že ta deska připomíná jednoduše jeho pobyt, ale také jeho nepřítomnost. (…) To se všechno nedá vypsat na takovou desku. A tak připomínáme různým způsobem jeho fáze života, jeho služby, obsah toho, co myslel, co kázal a co učil“, uvedl biskup Paďour.

   Po požehnání pamětní desky se v klášterním kostele Obětování Panny Marie konala děkovná bohoslužba, při níž biskup Paďour jmenoval tři sídelní a šest čestných Kanovníků katedrální kapituly. Sídelními kanovníky se stali P. Josef Stolařík, P. Václav Pícha, JC.D. a P. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. Čestnými kanovníky jsou P. Karel Vrba, P. Adolf Kubeš, P. Pavel Liška, P. Miroslav Nikola, Mons., Prof., Dr. Karel Skalický, Th.D., a P. František Halaš.

   Podle biskupových slov toto jmenování přispívá i ke zmíněným oslavám jubilea biskupa Hloucha: „Poněvadž se tím vlastně naplňuje po jeho smrti další známka života jeho diecéze, kterou miloval, pro kterou nasadil svůj život v rovině oběti a modlitby a stálého niterného důvěrného vztahu ke všem, jak on to vyjádřil, milionům duší. Mezi ně jste mnozí patřili už tehdy a to jeho požehnání jistě platí pro současnou generaci i následující“, uvedl při bohoslužbě.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony