V boji proti covidu pomáhají na Olomoucku vojáci i studenti

V boji proti covidu pomáhají na Olomoucku vojáci i studenti
16. listopadu 2021 Události Autor: Nikola Samcová

Při aktuální vlně šíření nemoci covid-19 pociťuje personál nemocnice i hygienické stanice v Olomouci vyšší zátěž. Studenti Univerzity Palackého vypomáhají zejména tam. Armáda začala v Olomouckém kraji pomáhat v pondělí. Od čtvrtka vyšle své vojáky do dalších sedmi nemocnic.

S trasováním osob, u kterých byla prokázána nákaza, pomáhají na olomoucké krajské hygienické stanici studenti Pedagogické fakulty. Školení jich absolvovalo přes čtyřicet. Následně spolu s epidemiology telefonovali nakaženým. „Někteří už v průběhu školení zjistili, že to není jednoduchá práce. Ve chvíli, kdy chcete někomu pomoci, obvykle nečekáte, že se setkáte s negativními reakcemi a někdy i agresivitou na druhé straně. I to ale může být pro studenty a pro jejich praxi přínosem. Ceníme si už toho, že měli tu odvahu a k výpomoci se přihlásili,“ řekla Barbora Hanáková z protiepidemického odboru KHS Olomouc. Pomocníci mají na stanici k dispozici call centrum vybavené veškerou potřebnou technikou. Hygienici s výpomocí počítají do konce letošního roku. Škola studentům pomoc uznává jako praxi.

Studenti Lékařské fakulty (LF) a Fakulty zdravotnických věd (FZV) posilují personál Fakultní nemocnice Olomouc na covidových i necovidových jednotkách. „Aktuálně je přímo v provozu nemocnice zapojeno asi padesát studentů klinických ročníků a dalších pět desítek svou pomoc nabídlo,“ uvedla proděkanka LF UP pro studium Všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku Eva Klásková. Zmínila také, že studenti pomáhají mimo řádnou výuku tak, aby nebyla narušena kvalita jejich pregraduálního vzdělávání. Nasazení studentů zdravotnických oborů komentovala proděkanka FZV UP pro praktickou výuku, Andrea Drobiličová: „V souvislosti s nepříznivou epidemickou situací a nutností transformovat pracoviště na covidové jednotky jsou studenti ochotni pomoci a plní si dále praxi na těchto pracovištích. Skloubení teoretické výuky s náročnými směnami není jednoduché, i přesto jsou studenti velmi vstřícní a za to jim vedení naší fakulty vyjadřuje velké poděkování.“ Od října do prosince loňského roku odpracovali studenti ve Fakultní nemocnici Olomouc více než 32 tisíc hodin. Dlouhodobě pracují hlavně na oddělení urgentního příjmu, interní klinice, na odběrovém místě nebo v očkovacím centru.

V Olomouckém a Zlínském kraji vypomáhají i vojáci. V nemocnicích a sociálních zařízeních jsou jich nyní asi tři desítky. Od čtvrtka nastoupí na pomoc do dalších sedmi nemocnic. Od pondělí jich pak bude pomáhat asi 60. Armáda se podílí i na chodu Chytré karantény a v minulosti pomáhala také při očkování. Ministerstvo obrany v červenci v souvislosti se schvalováním odměn uvedlo, že se zvládáním koronavirové epidemie pomáhalo při nouzovém stavu 11 853 vojáků z povolání.