Utvářet dobré sousedství, stavět na evangeliu. Ackermann-Gemeinde pokračuje s novým předsedou

Utvářet dobré sousedství, stavět na evangeliu. Ackermann-Gemeinde pokračuje s novým předsedou
12. února 2022 Události Autor: Filip Breindl

Sdružení Ackermann-Gemeinde, které se hlásí ke stejnojmennému křesťanskému krajanskému spolku v Německu, nově povede mons. Adolf Pintíř, bývalý generální vikář českobudějovické diecéze. Jeho sestra, boromejka Angelika Pintířová bude duchovní rádkyní. Nové vedení zvolilo sdružení zaměřené na pěstování česko-německých vztahů dnes v Ústí nad Labem.

69letý Adolf Pintíř je knězem českobudějovické diecéze, od roku 2015 slouží jako kaplan Českého velkopřevorství Maltézského řádu. Předtím byl generálním vikářem v Českých Budějovicích a po rezignaci biskupa Jiřího Paďoura v roce 2014 administrátorem diecéze. Do čela Sdružení Ackermann-Gemeinde byl zvolen jako člen předsednictva, v něm zůstává i dosavadní předseda, exministr Daniel Herman. "Dosavadní činnost našeho sdružení je kontinuální. Náš cíl a záměr je pořád stejný: Snažíme se o utváření dobrého česko-německého sousedství uprostřed našeho evropského kontinentu. Čerpáme ze zdrojů evangelia," řekl Proglasu staronový místopředseda Petr Křížek. Předsednictvo doplnili akademici Miroslav Kunštát a Jaroslav Šebek.

Sdružení Ackermann-Gemeinde s Nadací Konrada Adenauera pořádá v Ústí nad Labem konferenci o tom, jak covidová situace změnila vnímání hranic. "Covidová situace nám opět postavila před oči existující hranice, a to nejen ty v geografickém či politickém slova smyslu, ale i ty psychologické. Z diskusí zde na konferenci vyplývá, že to přineslo nejen omezení, ale i určitou šanci nahlédnout to, co běžně děláme a jak uvažujeme v rámci hranic, zcela nově a tyto hranice překračovat a nenechat se jimi zcela omezovat," poznamenal k tomu Petr Křížek.  

Sdružení Ackermann-Gemeinde vzniklo v Česku v roce 1999 a navazuje na činnost partnerské německé organizace založené v roce 1946 mezi katolickými vysídlenci ze Sudet.