"Učme se od apoštola Petra odevzdávat naše těžkosti Pánu."

"Učme se od apoštola Petra odevzdávat naše těžkosti Pánu."
29. června 2020 Události Autor: Alžběta Havlová

Svátek Petra a Pavla dnes připomněla slavnostní bohoslužba v brněnské katedrále, která po těchto apoštolech nese jméno. Do služby dnes také brněnská farnost přivítala nového kněze Vojtěch Libra.

„Ty jsi Petr, skála, a na této skále vybuduji církev. Tobě dám klíče od nebeského království,“ zaznělo v dnešním evangeliu. Čím nás mohou v dnešní době oslovit apoštolové Petr a Pavel? A co je úkol kněze ve 21. století? Nejen na tyto otázky odpověděl v kázání koncelebrující farář Tomáš Koumal:

"Ten úkol je a zůstává stále stejný – přinášet Boha lidem. Aby se lidé s ním mohli setkat. Papež Benedikt XVI. kdysi jednou kněžím řekl – musíme žít vztah s Kristem, jedině tak můžeme porozumět lidem. Protože člověku lze porozumět pouze v Božím světle."

Ve své promluvě reagoval také na první čtení, ve kterém anděl pomůže svatému Petrovi z vězení před Herodem:

 „Jestli se tedy něco máme od těchto apoštolů dál naučit, tak je to klidnému spaní. Abychom dokázali všechny naše těžkosti, někdy i bezvýchodné situace, ve které se nacházel i Petr, odevzdávat do rukou Pána s velkou důvěrou, že se o nás postará.

My jsme někdy v takové situaci, že těžkosti jsou reálné (vězení je také reálné), ale ta Boží pomoc se nám zdá jako iluze a něco, co nikdy nemůže nastat. I Petr nakonec poznal, že se o něj Bůh vždy postará."

Novoknězi Vojtěchu Librovi farář Tomáš Koumal popřál ve službě mnoho zdaru a Boží pomoci.

Novokněz Vojtěch Libra.

Foto: Radek Hanskut, Člověk a Víra (primice V. Libry v Novém Městě na Moravě 21. června 2020)

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 11, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 11 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony