Svatodušní pouť prožili novolíšeňští farníci na místě, kde vyroste kostel

Svatodušní pouť prožili novolíšeňští farníci na místě, kde vyroste kostel
23. května 2021 Události Autor: Filip Breindl

První poutní mše nejmladší brněnské farnosti Nová Líšeň, zřízené teprve v lednu, se konala dnes dopoledne na sídlišti v místě budoucího kostela Seslání Ducha svatého. V improvizovaných podmínkách starého hřiště v Horníkově ulici ji spolu se zástupcem místní komunity salesiánů Petrem Matulou slavil administrátor farnosti Petr Šikula.

Podle něj v současnosti probíhá dokončení architektonické vize a příprava projektu včetně průzkumu podloží budoucího kostela. "Vedle toho je to samozřejmě shánění financí a lidí ochotných se do budování kostela zapojit," popsal duchovní správce farnosti na sídlišti, které dosud kostel nemá. 

V závěru sváteční bohoslužby podepsal Petr Šikula za farnost Nová Líšeň smlouvu o spolupráci a společném financování stavby sídlištního kostela s Pavlem Pospíšilem, předsedou Nadace pro radost. Ta shání prostředky na chrám od počátku 90. let. Podílela se na vybudování nedalekého salesiánského střediska mládeže, jehož tělocvična slouží místním i jako dějiště nedělních mší. Plánovaný kostel Seslání Ducha svatého má na Salesko navázat: "Všechno jsou samozřejmě formální, úřední věci. Naštěstí Duch svatý, který je naším hlavním přímluvcem a patronem, je nad každým razítkem a podpisem a dokonce nad každou naší vizí, myšlenkou. Může nás ještě vést cestami, které neznáme," uvedl P. Šikula. 

Na budoucí staveniště kostela pozval už na pátek, na program Noci kostelů určený dospělým i dětem. O plánu výstavby chrámu Ducha svatého v Brně-Líšni podrobně pojednává příloha aktuálního čísla Katolického týdeníku.

text a foto: Kateřina Vitouchová, Proglas

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony