V Brně vznikla farnost Nová Líšeň

V Brně vznikla farnost Nová Líšeň
1. ledna 2021 Události Autor: Anežka Hlávková

28. farnost v městě Brně zřídil k Novému roku 2021 sídelní biskup Vojtěch Cikrle, vyčlenil ji ze stávající líšeňské farnosti u kostela sv. Jiljí.

„Ve zřizovacím dekretu je tento krok odůvodněn faktem, že na území nového sídliště městské části Brno-Líšeň je soustředěno velké množství věřících obyvatel. A dalším důvodem je zamýšlené postavení nového kostela zasvěceného Duchu Svatému, který se má stát farním kostelem naší nové farnosti,“ vypočítává Vojtěch Cikrle. Nová Líšeň je 28. farností v Brně-městě. Vyplývá to z informací na diecézním webu. Celé biskupovo ustanovení předkládáme ve videozáznamu:

 

Základní kámen budoucího kostela požehnal v roce 2009 při návštěvě Brna papež Benedikt XVI. "Před novou farností nyní stojí nemalý úkol: ve spolupráci s Nadací pro radost a s architekty je potřeba finalizovat projekt, připravit podklady pro stavební řízení a zároveň zajistit finanční prostředky k realizaci stavby," řekl Proglasu čerstvě ustanovený novolíšeňský administrátor P. Petr Šikula, který je zároveň farářem v Líšni u sv. Jiljí, s tím, že se bude snažit chrám postavit v duchu udržitelnosti a vizí papeže Františka:

 

Předpokládané náklady se podle P. Šikuly pohybují kolem 120 milionů korun, přičemž 70 milionů je potřeba ještě získat.

Zdroj: biskupství brněnské

 

NyníKomorní hudba
Skladba: Smyčcový kvartet Es-dur op. 16 č. 2 - Allegro non troppo, Andantino con variazioni, Minuetto; Autor: Vranický Pavel; Soubor: Stamicovo kvarteto
02:00Oktáva
03:00Z archivu hudebních...
04:00Písničky před svítáním
05:00Písně
05:57Myšlenka na den
06:00Písně

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony