Sbírka na podporu pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě

Sbírka na podporu pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě
11. května 2020 Události Autor: Daniel Blažke

6. neděle velikonoční je Dnem modliteb za pronásledované křesťany. Čeští a moravští biskupové na tento den vyzývají farnosti ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

Peníze ze sbírky již v předchozích letech pomohly k obnově křesťanského města Karakoš, kam se mohla vrátit téměř polovina z původních padesáti tisíc obyvatel. Podle rozhodnutí, které vzešlo plenárního zasedání České biskupské konference v lednu 2020, bude pomoc i na Blízký východ směřovat i po dobu dalších pěti let. Biskupové vyzývají také k modlietbě za pronásledované a trpící křesťany: „Pronásledovaní křesťané to mají v této době dvojnásob těžké. Jejich pronásledování neumlká, ale současně zbytek křesťanů jim přestává věnovat pozornost, když řeší své problémy s koronavirem a pak bude řešit problémy hospodářské krize. Na 6. neděli velikonoční připadá Den modliteb za pronásledované křesťany. I když bude v kostele málo lidí, pamatujme, prosím, společně na pronásledované křesťany. A jako obětní dar k těmto modlitbám přidejme ohlášenou sbírku na pomoc křesťanům na Blízkém východě, i když bude skromná," dodává arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, který je také biskupem-delegátem pro charitu a sociální služby.