S. Krista Chládková OP byla opět zvolená generální představenou dominikánek

S. Krista Chládková OP byla opět zvolená generální představenou dominikánek
27. července 2020 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Na 19. generální kapitule České kongregace sester dominikánek, která právě probíhá v Bojkovicích, delegátky společně hledají Boží vůli pro další směřování života kongregace i jednotlivých sester. Jedním z výstupů tohoto snažení je zvolení  generální představené. Stala se jí opět sestra Krista Chládková OP.

„Je nás tu celkem 15 zvolených kapitulárek a společně jednak slavíme, že jsme spolu, protože jinak jsme rozsety v různých komunitách po republice, a jednak řešíme výhled na nadcházející období,“ popsala s. Krista Proglasu atmosféru setkání, které bude probíhat do konce července.  Podle jejího vyjádření sice stále více spolusester umírá, ale kongregace i mládne. „Bohudíky, ten dominikánský způsob života mladé ženy přece jen přitahuje,“ poznamenala a zmínila, že by chtěly uchovat své služby, hlavně církevní školu v Bojkovicích, domovy mládeže v Praze a Brně, ale také uvažují o tom, co je a co není dlouhodobě udržitelné.

Na svých stránkách sestry dominikánky dále informují, že novicka sestra Anežka a juniorka sestra Vincenta požádaly o možnost obnovit své sliby. Dá-li Pán, stane se tak ve Střelicích při mši svaté 8. srpna 2020.

foto: FB dominikanky

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony