Řeholnice v Burundi vybudují duchovní centrum

Řeholnice v Burundi vybudují duchovní centrum
20. srpna 2021 Události Autor: Lucie Švestková

Dvěma sty tisíci eur (v přepočtu přes 5 milionů korun) podpoří papežská nadace ACN – Pomoc trpící církvi výstavbu nového zázemí pro duchovní život v diecézi Muyinga na severu afrického Burundi.

Pastorační centrum vybudují domorodé řeholnice, které se v objektu plánují usadit, a nabídnou jej také laikům k setkávání, duchovním cvičením, workshopům a jiným aktivitám. Součástí má být zahrada, která poskytne prostor pro tiché rozjímání.

Jak ACN uvádí, církev v chudé africké zemi je mladá a dynamická, ale křesťanství se zde často mísí s mnohými pohanskými prvky. Řeholnice proto pomáhají zájemcům růst ve víře a čerpat inspiraci pro dobrý život.

Východoafrické Burundi je jednou z nejchudších a nejméně rozvinutých zemí světa. Do jeho nedávné historie zasáhly státní krize, masakry, krvavé nepokoje a konflikty. Statísíce lidí zemřely nebo uprchly. Nejvíce společnost zasáhla občanská válka v letech 1993 až 2005.

foto: pixabay