Čtveřice biskupů zavádí částečný nebo úplný dispens z nedělních mší

Čtveřice biskupů zavádí částečný nebo úplný dispens z nedělních mší
11. března 2020 Události Autor: Kristýna Fuksová

S výzvami, jak prevenovat šíření onemocnění COVID-19, se na věřící svých diecézí obracejí také jednotliví biskupové. Konkrétní doporučení dostali věřící z plzeňské, královehradecké, brněnské a litoměřické diecéze. Mimo jiné zavádí výjimky z účasti na bohoslužbách.

Plzeňský biskup Tomáš Holub nebo královehradecký biskup Jan Vokál apelují na kněze, aby skutečně zajistili účast na bohoslužbách do stovky lidí a udělují plošný dispens věřícím, kteří se nedělních mší účastnit nemohou. Zároveň vyzývají věřící po sedmdesátce či se sníženou imunitou, aby se mší účastnili pouze skrze sdělovací prostředky a o eucharistii buď požádali svého kněze, nebo její slavení odložili na všední den. Důrazně také doporučují přijímání na ruku, vynechání pozdravení pokoje nebo odstranění vody z kropenek. K jejich apelu se připojil také brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který dispens rozšířil pro všechny věřící. "Ježíše Krista je možné v těchto případech přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě," uvedla pro ČTK mluvčí Martina Jandlová. Biskup navíc doporučuje umístit ke vstupu do kostela dezinfekční gely. 

Litoměřický biskup Jan Baxant dále požádal studenty a starší žáky základních škol, aby zaměstnaným rodičům nabídli pomoc s hlídáním dětí, biskupství jim za to nabízí uhrazení oběda. Věřící s povolením podávat eucharistii potom vyzval, aby byli připraveni k roznášení svatého přijímání i mimo konání bohoslužeb. "Pokud je to jen trochu možné, zpřístupněme kostely k soukromé adoraci a modlitbě i mimo konání bohoslužeb. Je žádoucí, aby všem lidem dobré vůle, byla poskytnuta příležitost se modlit za nemocné a za jejich ošetřovatele," píše biskup Baxant. V jeho litoměřické diecézi platí dipens z nedělních bohoslužeb pro starší 70 let.

Předseda rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví biskup Zdenek Wasserbauer také vybídl nemocniční kaplany a kněze k návštěvám nemocničních zařízení a zprostředkování eucharistie věřícím pacientům.

Autoři: Hana Kašpárková, Kristýna Fuksová