Začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů 2018

Začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů
18. ledna 2018 Události Autor: Petr Pospíšil

Od čtvrtka 18. ledna do 25. ledna 2018 se křesťané z různých církví společně modlí za jednotu. Mottem týdne jsou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“.

Letošní texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů připravili věřící z Karibiku. Právě oni zakusili zrušení otroctví a vnímali je jako čin, kterým Bůh přinesl svobodu. Materiály obsahují návrh ekumenické bohoslužby a pasáže z Bible, modlitby a úvahy pro 8 dní.

„Ty texty letošního roku se hodně vztahují k tematice svobody a otroctví. Je to částečně proto, že křesťané z těch zemí, které ty texty připravovaly, mají s tímto historickou zkušenost a také jsou vybrány texty ze Starého zákona, z knihy Exodus, které bezprostředně následují po vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Ta témata sociální spravedlnosti a rovnosti jsou i dnes aktuální“, přiblížil mluvčí Ekumenické rady církví (ERC) Petr Jan Vinš.

Jednotlivé části textů je také možné včlenit do vlastních bohoslužeb církví, využít při studiu Bible nebo v soukromé modlitbě. Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách ERC.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony