Prožívání synodality přináší konkrétní změny, vzkazuje teolog Mikulášek z kongresu v Římě

Prožívání synodality přináší konkrétní změny, vzkazuje teolog Mikulášek z kongresu v Římě

V Římě pokračuje mezinárodní kongres „Teologie ve zkoušce synodality“, který pořádá Teologická fakulta Papežské gregoriánské univerzity ve spolupráci s Generálním sekretariátem synody. Pro vysílání Proglasu o něm referoval český účastník, kněz a teolog Josef Mikulášek z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – člen Národního synodálního týmu.

Konference se účastní asi 200 teologů, někteří biskupové i studenti místní univerzity. „Je to velmi zajímavá směsice názorů a také osobností ze světa teologie a synodality z celého světa. Je to například nejvýznamnější současný australský teolog Ormond Rusch nebo jihoamerický teolog Rafael Lusiani, další jsou z Evropy,“ informoval P. Mikulášek. Celým programem se podle něj vine otázka „důstojnosti každého pokřtěného, to, že jsme se stali chrámem Ducha svatého, že nejsme nějakými pasivními přijímateli Božího zjevení, ale že  všichni tvoříme jakýmsi způsobem proud života církve“.

Každý ze tří jednacích dnů má své téma: Vize a zkušenosti (27. dubna), Povolání teologie k synodalitě (28. dubna) a Hledání synodální metody v teologii (29 dubna). „I nedávné oznámené rozšíření a změna složení nastávající synody biskupů v říjnu tu reflektovaly příspěvky některých účastníků, například církevních právníků. Možné budoucí anebo již se dějící změny i na úrovni církevního práva tedy nejsou už jen nějaké abstraktní teoretické, teologické důsledky nebo odpovědi, ale dochází pak k proměně v rovině řekněme toho právního, obecně závazného života," popsal Proglasu z Říma Josef Mikulášek. Konkrétně doplnil, že podle rozhodnutí papeže Františka z tohoto týdne budou mít laici a laičky na podzim na generálním shromáždění synody hlasovací právo. Ženy se dosud zasedání účastnily jako expertky bez možnosti hlasování. Svatý otec jmenuje pět řeholnic s hlasovacím právem a dalších 70 členů mimo biskupský stav z nominací, které zašlou církevní organizace. Ženy musí tvořit polovinu z nich. Tak zněl výslovný papežův požadavek spolu s přáním posílit přítomnost mladých lidí. Mezi více než 400 delegáty synodálního shromáždění by tak mělo být zhruba 370 hlasujících.

Český překlad závěrečného dokumentu evropského shromáždění synody, uskutečněného v Praze od 5. do 9. února 2023, zveřejnilo Tiskové středisko České biskupské konference.  Vychází z práce pěti jazykových skupin na kontinentálním setkání, 39 zpráv jednotlivých evropských zemí, vystoupení hostů a shrnutí debat 14 pracovních skupin v místě jednání i těch, které byly připojeny online. Text přeložil právě teolog Mikulášek, kterému připomněl knihu Vyznání sv. Augustina: „Ukazuje rozmanitost a krásu katolicity, která ovšem neroztrhává jednotu. Je to aspekt, který je redakčním týmem do dokumentu vepsán. I když ukazuje různé pohledy a napětí na určité otázky z hlediska jednotlivých národů lze vnímat, že naše církev je krásná,  milujeme ji a chceme pokračovat na společném díle tvoření budoucnosti církve navzdory i některým zraněním a bolestem, které jsou přítomny v životě církve."