Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra vstupuje do nové fáze

Končí diecézní proces beatifikace jezuity Adolfa Kajpra
4. ledna 2021 Události Autor: Dominik Číž

Dnešním dnem končí diecézní fáze beatifikačního procesu jezuity Adolfa Kajpra. Ten působil v kostele sv. Ignáce v Praze a byl vězněm nacistického i komunistického režimu. O jeho blahořečení jsme si dnes v Dopoledne s Proglasem povídali s hlavním administrátorem jeho beatifikačního procesu P. Bartolomějem Čačíkem.

Adolf Kajpr se narodil 5. července 1902 v Hředli na Berounsku. V době první republiky tento jezuita působil jako publicista a vydavatel katolického periodického tisku, který se vyjadřoval nejen k ústředním tématům katolické víry, ale také k soudobým společenským a politickým otázkám. Za své názory byl vězněn nacisty (1941–45) i komunisty (1950–59), ve věku 57 let nakonec zemřel ve věznici v Leopoldově. Papež Jan Pavel II. ho během svého pontifikátu označil za řeholníka, který dokázal i v podmínkách pronásledování dávat „příklad velké důstojnosti životem křesťanských ctností“. 

"Myslím, že není žádných pochyb o jeho věrnosti a příkladnosti," řekl Čačík. "Jednak ti, co ho znali osobně, dosvědčují, že to byl člověk pevných zásad a opravdového křesťanství. Zejména však jeho životní příběh velmi jednoznačně potvrzuje tuto jeho opravdovost v životě a ve všech okolnostech, které mu jeho život přinášel, i to, že nakonec zemřel jako mučedník," dodal.

Diecézní fázi Kajprova blahořečení dnes podle Čačíka ukončí přísaha všech účastníků procesu, že "všechno to, co měli vykonat, vykonali, jak nejlépe mohli". Procesní akta budou poté zapečetěna a předána člověku, který je rovněž pod přísahou převeze ke Kongregaci pro svatořečení v Římě, kde proběhne druhá část procesu.

Tu první oficiálně zakončí dnes, tj. 4. ledna 2021, v 17:30 slavnostní mše z kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze, která bude živě přenášena zde.

Kromě tohoto běží nyní v Římě procesy blahořečení salesiána Ignáce Stuchlého, řeholnice Elišky Pretschnerové nebo pražského arcibiskupa kardinála Josefa Berana.

foto: Stanislav Přibyl

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony