Před 1025 lety byl založen klášter na Břevnově

Před 1025 lety byl založen klášter na Břevnově
13. ledna 2018 Události Autor: Petr Pospíšil

V neděli 14 ledna 2018 uplyne 1025 let od založení prvního mužského kláštera v Čechách. Břevnovský klášter zažije po 70 letech opatskou benedikci. Přímý přenos nabídne TV NOE.

14. ledna 993, podle legendy pražský biskup Vojtěch Slavníkovec, pozdější světec, spolu s českým knížetem Boleslavem II. přivedl benediktinské mnichy z římského Aventina. Mniši měli urychlit christianizaci vznikajícího českého státu. Břevnovský klášter vyrostl na místě tehdy ještě západně od Prahy.

Při archeologickém výzkumu byl pod dnešní bazilikou sv. Markéty odkryt stavební pozůstatek předrománského bohoslužebného prostoru. Ve 13. století začala gotická přestavba komplexu, v 15. a 16. století byl život v klášteře přerušen. Barokní přestavba areálu, dávající mu současnou tvář, pochází od známé stavitelské rodiny Dientzenhoferů z 18. století.

Břevnovský klášter - spolu se všemi ostatními v někdejším Československu - byl násilně zrušen v roce 1950 a řeholníci byli internováni. Do klášterního areálu se nastěhovala Státní bezpečnost a Státní ústřední archív. Tehdejší opat Anastáz Opasek byl vězněn a v letech 1968 - 1990 žil v exilu. Benediktini se tak mohli vrátit do Břevnova až v roce 1990.

U příležitosti 1025. výročí břevnovský klášter zažije opatskou benedikci. Jako druhý v pořadí v novodobé historii bude po svém předchůdci Anastázi Opaskovi poctěn čestným titulem „arciopat“ pater Prokop Siostrzonek. Stane se tak po sedmdesáti letech. Přímý přenos bohoslužby můžete sledovat na TV NOE v neděli 14. ledna od 10.00.

(S využitím ČTK)