Poslední listopadovou nedělí letos začíná advent i židovská chanuka

Poslední listopadovou nedělí letos začíná advent i židovská chanuka
28. listopadu 2021 Události Autor: Anna Janošková

Letošní advent začíná poslední listopadovou nedělí, tedy dnes. Na adventním věnci představujícím symboliku Kristova kříže zapalují lidé první ze čtyř svíček. Pro křesťany advent představuje očekávání příchodu Ježíše Krista a přípravu na oslavu jeho narození, na Vánoce. Dnes začíná taktéž osmidenní židovský svátek chanuka, neboli svátek světel.

Adventní čas, který začíná čtyři týdny před Vánoci, má sloužit jako doba duchovní přípravy na narození Ježíše Krista, křesťané tak mají vnitřně rozjímat a prožívat tento čas se svými blízkými. Název advent je odvozený od latinského adventus, což příznačně znamená příchod.

Arcibiskup Jan Graubner zaslal věřícím olomoucké arcidiecéze pastýřský list. Upozorňuje v něm, že doba adventu není jen přípravou na vánoční svátky, ale také na setkání s Kristem na konci života i na jeho vstup do vztahů i do společnosti. Arcibiskup také připomíná, že letos celá církev prožívá dvě významné události: rok rodiny a synodální proces. „Svatý otec reaguje na dva velké problémy dnešního světa: přehnaný individualismus a krizi rodiny. Obojí spolu souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já, zanedbáváme Boha i druhé lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině,“ píše arcibiskup Jan Graubner.

První počátky slavení adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. století se stal začátkem liturgického roku. Rozsvícení svící na adventním věnci nepřímo navazuje na židovskou tradici starou 2000 let - na slavení svátků světel zvaných chanuka. Na židovských chanukových svícnech se rozsvěcuje postupně osm světel.

Židé svátek světel začínají slavit dnes, chanuka má připomínat zázrak s olejem při opětovném vysvěcení jeruzalémského chrámu v druhém století před Kristem. Vrchní pražský rabín David Peter při této příležitosti zapálí první chanukovou svíci v Památníku ticha na pražském nádraží Bubny. Setkání nazvané Světlo pro vítězství završí letošní vzpomínkový cyklus k 80. výročí zahájení deportací Židů z českých zemí.

Zdroj: ČTK, Církev.cz

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony