Plnomocné odpustky můžou získat i ti, kdo se při pomoci druhým vystavují riziku nákazy

Plnomocné odpustky můžou získat i ti, kdo se při pomoci druhým vystavují riziku nákazy
26. března 2020 Události Autor: Hana Strašáková

Nový dekret umožňuje za zvláštních podmínek získat plnomocné odpustky nejen pro nakažené nemocí COVID-19, ale také třeba těm, kdo se o ně starají nebo se modlí za zlepšení situace.

Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března vydala dekret, kterým umožňuje získání mimořádných plnomocných odpustků lidem nakažených koronavirem, těm kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se za ně modlí. Zároveň byla vydána také nóta, která připomíná, že v extrémních situacích je možné udělit hromadné rozhřešení. "Celý ten dekret je vyjádření lidské a duchovní solidarity," řekl v dnešním dopoledním vysílání Proglasu teolog dominikán Benedikt Mohelník. Dekret začíná slovy z listu Římánům: „V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí." A přesně to se dekret podle Benedikta Mohelníka snaží přenést do konkrétního života. "Plnomocné odpustky jsou smazáním a odpuštením všech dluhů, které zůstavají po svátosti smíření. Odpustky jsou spojeny právě se svátosti smíření, eucharistií a modlitbou za Svatého otce. Jenže pro všechny, kdo jsou nakažení, nebo se o nakažené starají a jakkoliv pomáhají, není reálné tyto podmínky splnit." 

A jak konkrétě lze tedy plnomocné odpustky získat? V dekretu, který platí pro církev na celém světě, se píše, že stačí, když má člověk touhu, dobrou vůli a předsevzetí obvyklé podmínky splnit, až to bude možné. Každý by pak měl prožít mši svatou skrze sdělovací prostředky, nebo prožít krátkou adoraci, pomodlit se růženec, křížovou cestu, Věřím v Boha či modlitbu k Panně Marii. "Je také důležité zdůraznit, že získání plnomocných odpustků touto formou se netýká pouze nakažených koronavirem nebo těch, kdo se o nemocné starají, ale i všech, kdo jinak pomáhají, nebo kdo se za tyto lidi modlí," dodává dominikán Mohelník. Je třeba dodat, že odpustky mohou získat také lidé, kteří jsou nuceni pobývat v karanténě, ale třeba také dobrovolníci, kteří jsou vystavováni riziku nákazy.

"Papež František nyní mluví o církvi jako o polní nemocnici. A to v současné situaci platí opravdu doslova. V těch nejzasaženějšíchNa mnoha místech nabízíme své služby právě třeba ve stanech u nemocnic. Duchovní bohatství církve teď velmi otevřeně nabízíme světu, tak, aby nebyla žádná překážka k tomu tuto pomoc přijmout," dodávána závěr teolog Benedikt Mohelník.

Dekret v plném znění je k dispozici zde. Pokud si i přesto nejste jisti, zda můžete plnomocné odpustky získat, neváhejte se obrátit na kněze, kteří poskytují duchovní, ale i psychologickou službu po telefonu. Seznam všech, kdo tuto službu poskytují, naleznete na stránkách www.cirkev.cz.  

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony