Papež František se omluvil za utrpení způsobené církví domorodým obyvatelům Kanady

Papež František se omluvil za utrpení způsobené církví domorodým obyvatelům Kanady
25. července 2022 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Silné emoce, dojetí i smutek, provázely první setkání papeže Františka s náčelníky kmenů a dalšími zástupci tzv. Prvních národů (severoamerických Indiánů a jejich potomků), Métisů a Inuitů v Maskwacis v centrální části Kanady. Právě tam se v minulosti nacházela jedna z internátních škol, které zneužívaly a jinak trýznily děti původních obyvatel. Více než polovinu jich provozovala katolická církev. Přes 4100 dětí tvrdé zacházení nepřežilo.

Ceremoniálu předcházela soukromá kající návštěva hřbitova, kam se papež František vydal na vozíku a v tichosti setrval desítky minut, jak bylo zřejmé z přenosu televize Noe. Následující setkání doprovázel zvuk bubnů s typickými idiánskými zpěvy. Část přítomných měla na sobě tradiční pestrobarevné oděvy a čelenky z per, jednu dostal i papež František.
 
"Přicházím do Vaší vlasti, abych Vám osobně řekl, jak jsem zarmoucen, abych prosil Boha o odpuštění, uzdravení a smíření, abych Vám ukázal svou blízkost, abych se s vámi a za vás modlil," pronesl papež úvodem a připomněl dubnové setkání s delegací místních obyvatel, při kterém ve Vatikánu dostal pár mokasínů jako symbol utrpení domorodých dětí s žádostí, aby je vrátil při osobní omluvě. "Vzpomínka na tyto děti vyvolává zármutek a vyzývá, aby se s každým dítětem zacházelo s láskou, úctou a respektem. Místo, kde se nacházíme, ve mně vyvolává bolestný výkřik, který mě v těchto měsících provází. Myslím na tragédii, kterou prožilo tolik z vás, vašich rodin a komunit, na to, co jste mi vyprávěli o utrpení, které jste prožili v internátních školách. Jsou to traumata, která se svým způsobem znovu prožívají pokaždé, když si na ně vzpomeneme, a já si uvědomuji, že naše dnešní setkání může také probudit vzpomínky a rány a že mnozí z vás možná trpí, když mluvím. Připomínka ničivých zkušeností z rezidenčních škol zasahuje, pobuřuje, zarmucuje, ale je nezbytná, aby se nezapomnělo a už se to nikdy neopakovalo," podtrhl papež před zástupci původních obyvatel Kanady. Darované mokasíny podle něj promlouvají také o společné cestě, modlitbě a práci na tom, aby utrpení minulosti ustoupilo budoucnosti spravedlnosti, uzdravení a smíření. 

Vystavený transparent s plnými jmény všech 4120 obětí rezidenčních škol František požehnal a políbil a zopakoval, jak hluboce je zarmoucen: "Prosím o odpuštění za to, jak mnozí křesťané podporovali kolonizační mentalitu mocností, které utlačovaly původní národy. Prosím o odpuštění zejména za to, jak mnozí členové církve a náboženských společenství spolupracovali, třeba i lhostejně, na vládních projektech kulturní destrukce a násilné asimilace, které vyvrcholily systémem rezidenčních škol. Chtěl bych zopakovat zahanbeně a zřetelně: pokorně prosím o odpuštění za zlo, kterého se tolik křesťanů dopustilo na domorodém obyvatelstvu."
 
Františkův den v Kanadě pokračuje setkáním s domorodými obyvateli a farníky v kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Edmontonu. Záznam nabídne TV Noe zítra v 9.50.
 
 

Maskwacis_mapa

Domorodé národy, které obývají území Kanady tisíce let, tvoří tři velké skupiny: První národy, Métisové a Inuité. Zahrnují velké množství kmenů s vlastními zvyky, obyčeji a jazyky. První národy jsou převládající domorodou populací na jihu země, Inuité patří k hlavním obyvatelům arktické oblasti a Métisové žijí v nejzápadnější části Kanady.

Momenty a obrázky z historické kanadské cesty Svatého otce můžete sledovat třeba prostřednictvím #PopeInCanada.

zdroje: Vatican News, ACI stampa, TV Noe