Papež Benedikt XVI. věnoval severním Čechám 25 000 eur

17. srpna 2010 Události Autor: Lenka Kolaříková

Osobní dar přislíbil papež Benedikt XVI. povodní postižené litoměřické diecézi. Zareagoval tak na žádost biskupa Jana Baxanta z minulého čtvrtka. Finanční pomoc věnovaly i další církevní subjekty. Česká veřejnost přispěla na konta humanitárních organizací částkou převyšující 28 milionů korun. Charita Česká republika vyhlásila sbírku na čísle účtu 5015003434/5500, variabilní symbol 444. Dárcovské sms je možné zasílat ve tvaru DMS POVODNE2010 na číslo 87777.

Jak upozornil generální vikář P. Stanislav Přibyl, pomoc od Svatého otce je určená všem postiženým, nikoli pouze církvi. Rozdělovat mezi potřebné ji bude diecézní charita. Finance z fondu, do nějž věřící z celého světa přispívají při sbírce Svatopetrský haléř, zaslala Papežská rada Cor Unum, ta také očekává zprávu o jejich využití. Podle vyjádření litoměřické charity vytipují terénní sociální pracovníci možné příjemce, se kterými sepíší žádost o poskytnutí příspěvku. O ní rozhodne povodňová komise charity. Peníze lidé obdrží jako účelově vázaný dar a budou je muset použít na obnovu bydlení a základní vybavení domácností.

Charita zaznamenala také příspěvky z Fondu německých katolíků Renovabis, který dal třicet tisíc eur, Arcibiskupství pražské věnovalo čtvrt milionu korun, Česká biskupská konference sto tisíc.  Biskupství českobudějovické přispělo dvaceti tisíci a další dárci přibližně třiceti tisíci korunami. Na charitním kontě je kromě výše uvedených darů zatím 2 420 410,- Kč.

Solidaritu mezi lidmi, kteří se potýkají s následky povodní, popsal redaktor Proglasu Filip Breindl, který sledoval situaci přímo v severních Čechách: "Například když se stravujeme spolu s hasiči, s vojáky, s policisty, s dobrovolníky v Bílém Kostele nad Nisou, vše připravují místní ženy z domácností, které nezasáhla voda, a ony svou službu berou jako samozřejmost. Dobrovolníci, kteří pomáhají v jednotlivých domech se dočkávají uzání od místních, kteří jsou rádi, že v tom nezůstali sami."

Svou pochvalu Litoměřické charitě a uznání Armádě České republiky a pracovníkům Integrovaného záchranného systému vyjádřil pražský arcibiskup Dominik Duka, který v pátek 13. srpna navštívil místa zasažená povodněmi. Společně s litoměřickým biskupem Janem Baxantem se vydal do Raspenavy, kde si přímo na místě prohlédl škody způsobené velkou vodou. V Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích pozdravil obyvatele zaplavených obcí, kteří zde našli dočasné přístřeší, a krátce je povzbudil.

 

Související články:

16.08.2010 - Lidé pomáhají Severočechům s následky náhlých záplav

08.08.2010 - Litoměřický biskup Jan Baxant vyzval ke vzájemné pomoci a solidaritě

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony