Odešel politický vězeň a aktivní sběratel příběhů komunistického útlaku

Odešel politický vězeň a aktivní sběratel příběhů útlaku komunistického režimu
19. listopadu 2020 Události Autor: Eva Svobodová

Úmrtí politického vězně a autora knih o osudech lidí pronásledovaných totalitním režimem Miloslava Růžičky na Facebooku oznámil spisovatel a novinář Miloš Doležal. 

Miloslav Růžička se narodil v roce 1925 do poměrně majetné rolnické rodiny ve Vilémově na Českomoravské vysočině. Pro svůj původ a za šíření protikomunistických letáků se dostal v roce 1952 k soudu jako člen údajné odbojové skupiny katolického faráře Josefa Chadraby. Tehdejší totalitní moc M. Růžičku odsoudila na pět let těžkého žaláře. Byl zbaven majetku a také občanských práv. Do vězení se na čas dostal i jeho otec za nedodržení zemědělských dodávek. Vězení prožil  Miloslav Růžička zejména v uranových dolech na Jáchymovsku, spřátelil se zde například se synem prvorepublikového politika a předsedy Agrární strany Antonínem Švehlou. Propuštěn byl za necelé tři roky žaláře díky milosti prezidenta Antonína Zápotockého.

Po návratu do rodné obce vstoupil po nějaké době do místního JZD. Po listopadu 1989 se zabýval shromažďováním příběhů lidí, které stejně jako jeho rodinu postihla násilná kolektivizace 50. let. Na toto téma vydal dvoudílnou knihu s názvem Vyhnanci – Akce „Kulak“ s podnadpisem Zločin proti lidskosti a také publikaci Osudy politických vězňů Havlíčkobrodska. Na toto téma při své výpovědi pro Paměť národa v roce 2017 řekl: „Nezahálím, svědčím a sháním svědectví o tom, co to bylo za hrozný režim, který konali primitivové a chytří se s nimi vezli.“ Do vysokého stáří byl také aktivním členem Klubu politických vězňů v Havlíčkově Brodě. Miloslav Růžička zemřel 10. listopadu 2020 ve věku 95 let.

Zdroj: Paměť národa