Nuncius Balvo se s dojetím rozloučil s Prahou

Nuncius Balvo se s dojetím rozloučil s Prahou
15. března 2022 Události Autor: Eva Svobodová

Při slavnostní mši v pražské katedrále sv. Víta sloužené u příležitosti 9. výročí zvolení papeže Františka se s Českem rozloučil papežský nuncius Charles Daniel Balvo. Po tři a půl letech služby v České republice odchází zastupovat Svatý stolec do Austrálie.

Za účasti českých i moravských biskupů, kněží a řeholníků a řeholnic mši předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „Děkuji také ostatním hostům, že přijali pozvání a všem, kdo se účastnili liturgické oslavy,“ řekl Mons. Balvo česky na konci bohoslužby. Poděkoval i Radiu Proglas a TV Noe, které mši v přímém přenosu vysílaly. „Rád připomínám, že pořady a přenosy těchto sdělovacích prostředků pro nás byly tak důležité zvláště během pandemie,“ uvedl nuncius.

Se znatelným pohnutím pokračoval: „Oběť mše svaté je sama o sobě díkůčiněním a vzhledem k tomu, že se ve středu chystám opustit Prahu a vydat se na svou novou misi v Austrálii, chci vyjádřit hlubokou vděčnost všemohoucímu Bohu, že jsem dostal příležitost působit v České republice ve službách Svatého otce. Protože si uvědomuji, že není možné, abych se osobně pozdravil se všemi, se kterými jsem se během těchto tří let setkal, chci aspoň takto poděkovat vám všem za svědectví víry naděje a lásky, se kterým jsem se u vás setkával a které jsem mnoha různými způsoby zakoušel. Jsem přesvědčen o tom, že Bůh, který ve vás své dobré dílo započal, přivede je k naplnění v den Ježíše Krista. Upřímný dík."

Na následném rozlučkovém setkání v pražském arcibiskupském paláci pak Daniel C. Balvo připomněl, že poprvé v Česku působil v 90. letech. Po svém odvolání do Jordánska se v létě 1999 zastavil v Římě, kde se ve svatopetrské bazilice vydal k oltáři sv. Václava. V modlitbě před patronem českých zemí vyjádřil vděčnost, že je mohl navštívit a připojil prosbu, aby se do nich mohl jednou vrátit. „Moje modlitba byla vyslyšena. V září 2018 jsem byl jmenován apoštolským nunciem v ČR a o dva měsíce později, 22. listopadu, jsem přicestoval do Prahy,“ připomněl.

Kardinál Dominik Duka mu poté předal medaili sv. Vojtěcha pro australského kardinála George Pella. Pro sebe pak od něj nuncius na památku dostal medailku Benedikta XVI., jehož Duka minulý týden navštívil.