Nechte Ježíše, aby vám umyl nohy, vybídl papež kněze

Nechte Ježíše, aby vám umyl nohy, vybídl papež kněze
9. dubna 2020 Události Autor: Filip Breindl

Kvůli epidemii koronaviru odložil Vatikán dopolední mši se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů. Papež František se na duchovní obrátil prostřednictvím sociální sítě Twitter. Napsal jim, že kněžské svěcení je pomazáním k osobní oběti. Na tato slova navázal při večerní liturgii Zeleného čtvrtku s připomínkou Ježíšovy poslední večeře.

"Dnes bych byl rád nablízku kněžím, všem kněžím, od posledně vysvěceného až k papeži. Všichni jsme kněží. Biskupové, všichni... Jsme pomazáni, pomazáni Pánem, pomazáni, abychom konali eucharistii, pomazáni, abychom sloužili," uvedl František a zmínil kněze očerňované i ty, kteří zůstali s nemocnými a zemřeli - jen v Itálii to jsou v souvislosti s koronavirem desítky duchovních, "svatí odvedle", jak řekl Svatý otec. Papež dodal, že kněží nejsou stranou hříšného lidstva - sami jsou hříšníci, kteří potřebují odpuštění; to by je mělo vést k milosrdenství při posuzování skutků druhých. "Děkuji Bohu za milost kněžství, všichni děkujme. Děkuji Bohu za vás, kněze. Ježíš vás má rád! Chce jenom, abyste si nechali umýt nohy,“ řekl František k úryvku evangelia o tom, jak Kristus posloužil apoštolům při poslední večeři. "Pán během rozmluvy s Petrem (srov. Jan 13,6-9) dává na srozuměnou, že ke vstupu do nebeského království musíme dovolit Pánu, aby sloužil nám, Božímu Služebníkovi, aby byl naším služebníkem. Toto se těžko chápe. Pokud nenechám Pána, aby byl mým služebníkem, omyl mne, umožnil mně růst a odpustil mi, nevstoupím  do nebeského království," řekl papež a směrem ke kněžím dodal: "Nebuďte tvrdohlaví jako Petr. Nechte si umýt nohy. Pán je vás služebník, On je vám nablízku, aby vás obdařil silou tím, že vám umyje nohy."

Obřad mytí nohou se tentokrát neuskutečnil. V minulých letech ho papež na Zelený čtvrtek vykonával při mši například ve věznici nebo azylovém domě, tentokrát kvůli epidemii koronaviru zůstal ve svatopetrské bazilice. Mše se účastnilo jen několik přihlížejících a nezbytná asistence.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony