Dejme vzplanout naději, vyzval papež a udělil mimořádné požehnání

Dejme vzplanout naději, vyzval papež a udělil mimořádné požehnání

"Mysleli jsme, že budeme v nemocném světě navždy zdraví," řekl papež František v promluvě, která předcházela večernímu mimořádnému požehnání Urbi et Orbi v čase celosvětové epidemie koronaviru. 

Papež připomněl příběh z evangelia, kde vystrašení apoštolové na rozbouřeném jezeře obviňují Ježíše, že je nechá zahynout; on je nabádá, aby neměli strach.

Dejme vzplanout naději, vyzval František osamoceně stojící na prázdném svatopetrském náměstí v deštivém římském podvečeru. "Z tohoto místa, které vypráví o skálopevné Petrově víře, chtěl bych dnes večer svěřit vás všechny Pánu na přímluvu Madony, spásy jeho lidu, mořské hvězdy uprostřed bouře. Z této kolonády, která objímá Řím a celý svět, ať na vás sestoupí Boží požehnání jako objetí plné útěchy. Pán ať žehná světu, daruje zdraví tělu a útěchu srdci," řekl papež.

Při pobožnosti uctil kříž, který do Vatikánu přivezli z kostela svatého Marcela - památku, s níž Římané spojují vděčnost za Boží ochranu při morové nákaze v 16. století. Následovala eucharistická adorace a po čtení z Písma a přímluvách vlastní požehnání spojené s plnomocnými odpustky. František ve své promluvě poděkoval hrdinům dnešních dnů - zdravotníkům, příslušníkům bezpečnostních složek, ale i prodavačům či zaměstnancům v dopravě - a dále řekl: "Pane, voláš nás, abychom se chopili tohoto času zkoušky jako času volby. Není to čas tvého soudu, ale našeho soudu. Čas vybrat si mezi tím, na čem záleží a tím, co pomíjí, oddělit to, co je nezbytné, od toho, co nezbytné není. Je to čas k opětovnému usměrnění běhu života vstříc tobě, Pane, a také vstříc druhým. Cestou můžeme hledět na mnohé naše příkladné druhy, kteří uprostřed strachu reagovali odevzdáním svého života," prohlásil papež František.

Na hřbitovy se dnes vydali italští katoličtí biskupové, kde se modlili za zesnulé při současné epidemii i za jejich blízké. Kvůli opatřením proti šíření nákazy se v zemi nekonají veřejné pohřby. Cílem takzvaného "pátku soustrasti" je odevzdat oběti koronaviru Božímu milosrdenství a pozůstalým vyjádřit blízkost církve, uvedla italská biskupská konference.