Nadace Olgy Havlové pomáhá neziskovým organizacím v době pandemie

Nadace Olgy Havlové pomáhá neziskovým organizacím v době pandemie

Pořad v souvislostech


Kaplani a pomoc v době koronakrize
Budeme vysílat

Klášterní hudební slavnosti 2022
Povodně 1997 – ohlédnutí 25 let poté
Mendel22
Vysílali jsme


Klášterní hudební slavnosti 2022

Čechoslováci, nebo husiti?

Čechoslováci, nebo husiti?
Audioarchiv
26. října 2020 Události Autor: Dominik Číž

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásil sbírku na podporu nestátních neziskových organizací, které působí v sociální a zdravotní oblasti. 

Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru není určen na běžný provoz organizací, ale  primárně na pomoc při mimořádných výdajích spojených s onemocněním. V dnešním Dopoledni s Proglasem o fondu mluvila ředitelka Výboru Monika Granja.

"Do dnešního rána nám přispělo už šestnáct dárců částkou více než 36 tisíc korun, takže věříme, že se nám podaří dostat sbírku do povědomí veřejnosti a že bude větší zájem přispívat. Za týden už jsme od organizace obdrželi přes 400 žádostí v celkové výši více než 2 miliony korun," uvedla Granja.

O příspěvek z programu mohou neziskové organizace žádat až do vyčerpání finančních prostředků, jeho maximální výše činí 70 tisíc korun. Výbor dobré vůle už do fondu vložil částku 2 miliony korun. 

O nynější situaci znevýhodněných osob ředitelka nadace řekla: "Navzdory tomu, že po roce 1989 se výrazně zlepšil život lidí s jakýmkoliv znevýhodněním, cesta k jejich plnému začlenění je pořád stále dlouhá a bohužel současná krize dopadá i na nejslabší z nás." Na závěr pak dodala:"Tuto krizi dokážeme překonat jen tehdy, pokud ji překonáme společně."