Nad Odrami stojí nový pandemický kříž

Pandemický kříž v Odrách
13. října 2020 Události Autor: Anežka Hlávková

Pandemický kříž stojí ve farnosti Odry na Novojičínsku. Má skoro dva metry a je z bílého mramoru. Iniciace stavby začala v dubnu a tuto neděli kříž požehnali. „Symbolicky si postavením kříže chceme vyprosit Boží požehnání i do dalších let,“ vysvětlil Proglasu symboliku nového kříže oderský farář P. Petr Kuník.

V neděli v Odrách požehnali nově postavený takzvaný pandemický kříž. Tamní farář, pater Petr Kuník, Proglasu přiblížil podrobnosti projektu. „Jsem velmi rád, že spolu s námi při budování kříže spolupracovalo město. Nedělnímu žehnání byl přítomen starosta Oder a ředitel Charity. Všichni společně jsme vnímali ono žehnání kříže jako gesto poděkování směřované k těm, kteří se ať už namáhali, anebo se stále namáhají,“ shrnuje oderský duchovní význam kříže, který vnímá nejen farní obec, ale i obec světská. „Díky tomu, že je kříž vybudován z bílého mramoru, je dobře viditelný i z města. Tedy v tom pravém i přeneseném slova smyslu se jedná o znamení, které je zkrátka viditelné.“

Nápad postavit pandemický kříž vznikl v dubnu. „Pak jsem potřeboval několik lidí. Potřeboval jsem od někoho tip, kam kříž nejvhodněji postavit. Pak také jsem potřeboval pomoc s administrativou,“ vypočítává pater Petr Kuník, jak to vlastně všechno kolem stavby bylo. „Kříž je nakonec umístěný na velmi pěkném místě s výhledem na Hostýnské vrchy.“

Historie stavby kříže je ale ještě komplexnější. „Celému nápadu postavit pandemický kříž předcházelo navštěvování křížů v okolí Oder,“ vysvětluje pater Petr Kuník aktivitu, kterou v postní době realizovali v tamní farnosti. „Rodiny, anebo i jednotlivci, měli za úkol navštívit jeden z křížů, který byl vždy spojen s nějakým konkrétním lidským příběhem anebo událostí, která byla pro ty které lidi náročná.“ Toto putování po místních křížích nerealizovali farníci poprvé. Proběhlo už v minulém roce. Nicméně letos se doba realizace této postní aktivity překrývala se začátkem pandemie. „A tak byla nasnadě výzva – proč stále jen soucitně vstupovat do událostí minulých, když můžeme vytvořit odkaz na to, co prožíváme my?“ Proto se rozhodli vybudovat odkaz, kterému budou jednou lidé rozumět podobně, jako se oni sami nyní vracejí k událostem minulým.

Kříž se má stát svědectvím víry současné generace. Petr Kunc zdůraznil, že se nejedná o kříž smírčí. „Není to tak, že bychom pandemii vnímali jako trest. Naopak jde o vyjádření přesvědčení, že nás Kristus nikdy neopouští.“ Kříž je absolutním znamením svědectví Kristova utrpení. „Křížem chceme jednoduše říci, co jsme prožívali a co prožíváme. Skrze Ježíšovo lidství, které vidíme při pohledu na kříž, je to jako bychom nacházeli své vlastní obnovené lidství, které dokáže překonat svůj osobní zájem. A tak najde motiv ve službě druhému. A to i za cenu oběti,“ vysvětluje oderský farář duchovní význam tajemství kříže. Při příležitosti postavení kříže a jeho svěcení se shromáždění věřící modlili a děkovali za službu a nasazení mnoha lidí v době pandemie.

pandemicky_kriz_2

Galerie fotografií je k nalezení na webu Člověk a víra.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony