Mše svatá zahájila oslavy 30. výročí svatořečení Anežky České

Mše svatá zahájila oslavy 30. výročí svatořečení Anežky České
11. listopadu 2019 Události

Národní pouť u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České slavnostně zahájili  dnes odpoledne věřící bohoslužbou v bazilice Santa Maria Maggiore v Římě. Mši svatou celebrovali čeští a moravští biskupové s desítkami kněží, včetně otce Martina Holíka. Přítomen byl i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská nebo herec a režisér Jiří Strach a řada dalších významných osobností.

"Od převratných událostí podzimu roku 1989, které u nás přinesly pád totalitního režimu bez použití násilí, a jejich předzvěsti - kanonizaci svaté Anežky České, jsme po třiceti letech na místě, kde to pro nás a naši zemi začalo.  Přijeli jsme vzpomínat, děkovat a prosit. Nepřijeli jsme na výlet, ale na pouť. Naproti tomu od pouti očekáváme zázrak proměny našeho života," těmito slovy zahájil svou promluvu na bohoslužbě biskup Vojtěch Cikrle. Vzpomenul také na Pannu Marii, Matku církve. Připomněl její setkání s Andělem a okamžik zvěstování, kdy Panna Marie projevila větou "Kéž se mi stane podle tvého slova" svou pevnou důvěru v Boží vedení. "A  toto setkání ukončují v Bibli slova, která už obvykle nevnímáme. Znějí takto: „A anděl od ní odešel.“ Opustil ji a nechal ji samotnou. A kde je anděl nyní? Stojí před každým z nás a říká: buď zdráv – zdráva a raduj se, i tebe si Bůh vyvolil. Chceš se podílet na tom dobrém, co chce Bůh dát lidem? Chceš dát život Kristu? Ač se to nezdá, je to klíčová hodina a událost našeho života," pokračoval v promluvě brněnský biskup Cirkle. "I  svatá Anežka takto přijala  svoji mateřskou úlohu. A co já? Anděl stále čeká. Co mu odpovím, aby mohl ode mne v pokoji odejít?" s těmito slovy zakončil otec Cirkle svou řeč.

anezka4anezka3anezka2anezka

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony