Možnost získání plnomocných odpustků v souvislosti s jubileem premonstrátů

Možnost získání plnomocných odpustků v souvislosti s jubileem premonstrátů
27. listopadu 2020 Události Autor: Anežka Hlávková

V rámci jubilejního roku premonstrátského řádu, který brzy oslaví 900 let od svého založení, udělil Svatý Otec všem, kteří připutují do kostelů spravovaných premonstráty, plnomocné odpustky pro zemřelé. Budou tak moci učinit od této neděle, která je zároveň první nedělí adventní, až do 9. ledna 2022.

 „Na dobu jubilejního roku, tedy od této neděle 29. listopadu až do svátku Křtu Páně 9. ledna 2022, tedy po dobu de facto delší než jeden rok udělil papež plnomocné odpustky těm věřícím, kteří navštíví premonstrátské kostely a ty kostel, které premonstrátští kněží spravují, a dodrží obvyklé podmínky udělení plnomocných odpustků zesnulým,“ uvedl strahovský premonstrátský opat Daniel Janáček. U nás premonstráti spravují kromě Strahovského kláštera v Praze také kláštery v Teplé, Nové Říši a Želivi. Dále také působí ve farnostech po celé České republice, ti strahovští například na Svatém Kopečku u Olomouce nebo v severočeských Doksanech. „Za rok tomu bude přesně 900 let, kdy svatý Norbert, náš zakladatel, složil ve francouzském Prémontré o Vánocích roku 1121 se svými druhy první sliby. Brzy tedy začne právě ten devítistý rok, ke kterému jsou mimořádně vyhlášeny ony odpustky. O ně žádal v Římě generální opat řádu,“ vysvětlil opat P. Daniel Janáček.

Ačkoliv se jubilejní rok teprve blíží, oslavy začínají již o tomto víkendu. Kromě zahájení zisku plnomocných odpustků proběhne o víkendu také několik doprovodných programů. „V sobotu v 18 hodin budeme mít nešpory a následně v neděli v 10 dopoledne budeme slavit mši svatou na Strahově. Oboje bude přenášet televize Noe. Přenos bude možné sledovat i na kanále YouTube strahovského kláštera,“ dodal opat. Při sobotních nešporách budou navíc odhaleny ostatky svatého Norberta a požehnány nové zvony. Během nedělní slavnostní bohoslužby zazní staročeské rorátní zpěvy.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony