Mons. Baxant: Na dálku se spojuji s těmi, které mi Bůh svěřil, a modlím se za nemocné a ošetřovatele

Mons. Baxant: Na dálku se spojuji s těmi, které mi Bůh svěřil, a modlím se za nemocné a ošetřovatele

Litoměřický biskup Jan Baxant, s kterým jsme se v ranním vysílání telefonicky spojil Ondřej Havlíček, prozradil, jak prožívá letošní Velký pátek, co mu bude chybět a ze své zkušenosti poradil, jak tyto dny prožívat v rodině. Přání a požehnání biskupa Baxanta nabízíme i ve zvukovém záznamu. 

I když bohoslužby jsou nyní nedostupné a veškerá oslava Boha v současné situaci bude jiná, skromnější, otec biskup Baxant se domnívá, že podstata Velkého pátku zůstává působivá. „Kristus zemřel i za mne, za nás, za všechny. Je něco úžasného a na to musíme myslet nejen o Velkém Pátku, ale neustále, denně," upozornil Mons. Baxant, který dnešní obřady vykoná v soukromí v biskupské kapli.  V dnešní den, i když na dálku, ale o to více duchovně, chce být spojen se všemi, které mu Bůh svěřil do péče: „Chci být v duchu se svými kněžími, jáhny, všemi pastoračními pomocníky ve farnostech, řeholními splečenstvími a komunitami."  Jak sdělil kolegovi Ondrovi Havlíčkovi, který s ním vedl rozhovor, nejvíce mu bude chybět setkání s dětmi a jejich rodiči při tradiční křížové cestě. „Uvědomuji si náročnost karanténní doby. I křesťanské rodiny si odvykly prožívat čas spolu a nyní to působí mnohé těžkosti," poznamenal biskup a dodal: „Vzpomínám na dobu s rodiči doma, kdy jsme prožívali domácí pobožnosti. Četli jsme biblické příběhy a povídali o nich. Při modlitbě růžence a křížové cesty jsme se střídali. Nebylo to nic nepřirozeného, ani nudného, nás, děti, to bavilo!"  Vyzval také, aby věřící letošní půst spojili s prosbou k  dobrému Bohu za všechny zasažené tímto virem a bezejmenné, kteří se o nemocné starají. „Říkám jim bezejmenní, ale oni samozřejmě mají svá jména. Jsou to ti lékaři a ošetřovatelé těžce nemocných. Velmi děkuji, že u těch bezmocných, těžce trpících zůstávají, neutíkají, i když by se mohli nakazit. Dávají nám příklad odvahy a skutečné solidarity. Je potřeba je duchovně podpírat a modlit se za ně," uzavřel biskup Baxant a na závěr všem popřál milostiplné svátky a udělil své požehnání.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony