Loucký klášter znovu ožívá

Loucký klášter znovu ožívá
29. března 2022 Události Autor: Eva Svobodová

Díky podpoře unijních fondů z programu Interreg Rakousko-Česká republika vzniklo v jedné z budov turistické informační centrum, workshopové dílny a multifunkční sál s kapacitou až 200 míst.

V areálu bývalého premonstrátského kláštera ve Znojmě se tento týden otevřelo společenské a kulturní Centrum Louka.

Během celého dneška se zde konají komentované prohlídky, při nichž mohou zájemci kromě prostor klášterního kostela spatřit i unikátní románské středověké prvky. 

Ty byly nově objeveny při přestavbě tzv. Staré školy, objektu, který vznikl po zrušení kláštera Josefem II. na místě části někdejšího konventu a kde probíhala výuka až do 90. let minulého století. Jeho nové využití vysvětlil předseda kulturního spolku Znojemská beseda František Koudela:

„Budova má dva vstupy. Jeden je přímo do Turistického informačního centra, které v jižní části města chybělo. Vnímáme ho jako významné, protože bude jak pro turisty, tak místní. Ti si zde kromě upomínkových předmětů mohou koupit vstupenky do městského divadla a na různé kulturní akce.“

Klášter_Louka_lapidárium Další součástí se samostatným vstupem pak bude tzv. lapidárium, kde se nyní připravuje expozice o stavebním vývoji louckého kláštera. Ten vznikl na konci 12. století, dodnes jsou v jeho areálu zachované prakticky všechny architektonické slohy od románského přes renesanci a baroko po prvky 20. století. Lapidárium bude součástí prohlídkového okruhu, jež zahrne také někdejší klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava. Unikátní je například jeho pozdněrománská krypta či jedny z nejstarších varhan na Moravě.

Klášter_louka_sál„Co se týká workshopových dílen, jsou to prostory, které bude možné pronajmout, ale především to bude věnované řemeslníkům, různým kurzům a školením. Je to koncipované tak, že tvorba řemeslníků bude krásně vidět pro návštěvníky Centra, čímž to bude atraktivní," doplnil dále Koudela. Multifunkční sál je podle něj pro Znojmo důležitý, protože coby druhé největší město kraje takové prostory potřebuje a může dále pomoci v rozvoji turistického ruchu a v budoucnu i pro akce jako svatby, narozeniny apod. Turistický potenciál místa je podle něj obrovský. Znojemský starosta Jakub Malačka pak při otevření Centra sdělil, že opravou Staré školy by rekonstrukce klášterního areálu skončit neměla, podrobnosti město teprve v budoucnu zveřejní.

Více o prohlídkách kláštera a o Centru Louka včetně možné rezervace prostor pro firemní a jiné akce najdete zde.