Ve Znojmě bude požehnán nový obraz bl. Jakuba Kerna

Ve Znojmě bude požehnán nový obraz bl. Jakuba Kerna
20. června 2018 Události Autor: Pavel Chaloupka

Farnost Znojmo-Louka připomíná 20. výročí blahořečení premonstráta Jakuba Kerna. Dnes v předvečer tohoto výročí bude v kapli loucké fary požehnán jeho nový obraz z dílny svitavské malířky Ivany Fialové. Tu inspirovala karmelitka z Hradčan sestra Johanka. V sobotu pak znojemští vyrazí na pouť do kláštera v rakouském Gerasu.

Život bl. Jakuba Kerna, který se narodil 11.4.1897, v krátkosti shrnul loucký farář P. Marian Jiří Husek OPraem. „Byl vojákem v první světové válce, odkud se vrátil těžce raněn. Těžce nesl zprávu, že po rozpadu Rakouska-Uherska, při vzniku Československa, odpadlo mnoho věřících a také kněží a řeholníků od katolické církve a založili Církev československou. Za tyto odpadlé nabídl svůj život jako smírnou oběť, zvláště za spoluzakladatele Církve československé, strahovského kanovníka Isidora B. Zahradníka. Jakub Kern tedy sám vstoupil 18.10.1920 do premonstrátského kláštera v Gerasu, o dva roky později přijal kněžské svěcení. Bůh přijal oběť jeho života, ve kterém byl spojen s trpícím Kristem. Na obnovené následky vojenského zranění ve spojení s velkými bolestmi, ale zároveň ve velké trpělivosti  a s vroucí zbožností potom odevzdal duši Pánu 20.10.1924. Brzy začalo jeho uctívání, roku 1956 byly jeho ostatky přeneseny do klášterního kostela v Gerasu. Stal se pak velkým nebeským přímluvcem zvláště pro svůj geraský klášter a také pro náš klášter na Strahově. V Rakousku je také vzýván jako patron vojáků. 21.6.1998 jej papež Jan Pavel II. ve Vídni prohlásil za blahoslaveného a povýšil ke slávě oltáře. Svatý Otec tam během bohoslužby povzbuzoval k následování tohoto „hrdiny církve“ a vyzval kněze a řeholníky k věrnosti vůči svému povolání.“