Lidskost proti eutanazii - ve sněmovně se hovořilo o paliativní péči

Lidskost proti eutanazii - ve sněmovně se hovořilo o paliativní péči
4. října 2019 Události Autor: Filip Breindl

Kvalitní paliativní péče jako prevence eutanazie – takový název měla dnešní konference v poslanecké sněmovně. Vystoupili představitelé hospicového hnutí nebo odborník na medicínskou etiku, kněz Marek Orko Vácha, podle něhož jsou snahy o uzákonění eutanazie výrazem spirituální krize současného světa. Přijel i host z Nizozemska, jedné ze zemí, kde je eutanazie legální.

Účastníci se shodli, že paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a umírající lidi musí být pevnou součástí zdravotnictví. Kvalitní síť hospiců a paliativní medicína činí eutanazii zbytečnou, uvedl Marek Vácha."Myslím, že podporu pro kvalitní paliativní péči ve sněmovně nalezneme napříč politickým spektrem, protože to není otázka politická, ale lidská," řekla Proglasu poslankyně Pavla Golasowská (KDU-ČSL), která konferenci organizovala spolu s Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku a Nadací Konrada Adenauera. Ocenila postřehy ze zemí Beneluxu, kde eutanazii, tedy aktivní usmrcení na žádost pacienta, smějí poskytovat - v Praze vystoupil odborník na zdravotnickou etiku Theo Boer. "Myslím, že naše republika by se měla poučit z tohoto vývoje, kdy se uzákoní něco, co je zneužitelné a funguje ne pro člověka, ale proti němu. Je to dobrý důvod, proč eutanazii nezavádět," dodala poslankyně.