Lidé si náhrobky z bývalého hřbitova dláždili své dvory. Spolek se je nyní snaží hledat.

Lidé si náhrobky z bývalého hřbitova dláždili své dvory. Spolek se je nyní snaží hledat.
7. června 2019 Události Autor: Hana Strašáková

Spolek Hanácký Jeruzalém obnovil pátrání po historických náhrobcích a jejich fragmentech ze starého židovského hřbitova v Prostějově. Náhrobní kameny s židovskými nápisy si tehdy rozebrali obyvatelé z okolních vesnic a vydláždili jimi například své dvorky.

V roce 2017 bylo 12 nalezených náhrobků či jejich částí prohlášeno za kulturní památku. "V současné době jsme pátrání znovu obnovili. Umístili jsme výzvu na našich webových stránkách a uvítáme jakoukoli informaci vedoucí k nalezení dalších náhrobků," řekla na dotaz Jana Gáborová ze spolku Hanácký Jeruzalém. Spolek má podle Gáborové informace o uložení dalšího velkého množství náhrobních kamenů, které slouží jako dlažba ve dvoře soukromého domu v nedalekých Drozdovicích. Jeden nalezený fragment náhrobku pochází ze 17. století. Náhrobek určil odborník Židovského muzea v Praze Daniel Polakovič při dubnové akci Brány památek dokořán - Prostějov židovský, když si prohlížel nalezené části náhrobků uložené na Novém židovském hřbitově v Prostějově. "Náhrobek pochází z nejstaršího místního židovského hřbitova, po jehož zničení byl v 19. století zřejmě přenesen na druhý židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici. V letech 1943 a 1944 se dostal mezi ostatní náhrobky, které město rozprodávalo jako stavební materiál. V té době byl pravděpodobně ještě celistvý," řekl mluvčí nadace Kolel Damesek Eliezer Tomáš Jelínek.

Podle Jelínka je to zatím nejstarší náhrobek nalezený na zahradách a dvorcích v okolí Prostějova. O fragment už projevilo zájem Židovské muzeum v Praze. "Zdá se tedy, že zahrady a domy na Prostějovsku mohou vedle novějších náhrobků z 19. století ze starého hřbitova ve Studentské ukrývat i kameny o dvě století starší," upozornil Jelínek. Hřbitov zařadilo v roce 2016 ministerstvo kultury na seznam kulturních památek. Nadace Kolel Damesek Eliezer s radnicí jedná o pietní úpravě místa bývalého hřbitova, kde je nyní park a parkoviště. Podle Jelínka tam stále leží ostatky 1924 židovských občanů Prostějova.

Starý židovský hřbitov v Prostějově byl založen v roce 1801 a v roce 1943 na popud německého starosty zrušen. Na zrušeném hřbitově jsou pochováni například předci filozofa Edmunda Husserla či spisovatele Stefana Zweiga. "Hledání s podporou veřejnosti začalo v roce 2015. Našlo se velké množství úlomků, z nichž se podařilo určit náhrobky či jejich fragmenty ke třem desítkám osob," dodala Gáborová.

NyníMše svatá
Skladba: Fantasie G-dur pro varhany BWV 572 (ca 1705/06 Arnstadt); Autor: Bach Johann Sebastian; Sóla: Koopman Ton - varhany
18:35Hudební zastavení
19:00Večerní zíváček
19:15Jak se vám líbí
20:00Večerní zprávy Proglasu,...
20:15Z regionálních studií
20:45Radio Vatikán

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony