Konfiskace byla protiprávní, konstatoval soud, klášteru se pozemky vrací zpět

Konfiskace byla protiprávní, konstatoval soud, klášteru se pozemky vrací zpět
13. ledna 2022 Události Autor: Eva Svobodová

Vyšebrodští cisterciáci mají nárok na pozemky na katastru obcí Vyšší Brod a Frymburk na Českokrumlovsku o rozloze zhruba 2000 hektarů. Klášter je získal zpět v církevních restitucích už v letech 2016-2018, ale Lesy ČR podaly soubor žalob, které uspěly u Vrchního soudu v Praze. Včera Ústavní soud vyhověl stížnosti cisterciáků, konstatoval, že jejich nárok je oprávněný, a rozhodnutí vrchního soudu zrušil. „Zvítězil právní stát,“ okomentoval to převor kláštera P. Justin Jan Berka.

„Ono nejde jen o ty pozemky, ale o to, že se aspoň potvrdilo, že jsme právní stát, že to Ústavní soud vzal podle spravedlnosti, a ne podle nějakých politických zadání či sympatií, nebo nesympatií k církvi,“ řekl Proglasu. „To je to, skoro bych řekl, nejpozitivnější,“ dodal převor.

O majetek totiž cisterciáci přišli na základě Benešových dekretů, avšak až po roce 1948 a podle soudce zpravodaje Davida Uhlíře posloužily pouze jako záminka k pokračování majetkové křivdy. Podle Uhlíře je zřejmé, že vyšebrodští cisterciáci byli řádnými občany prvorepublikového Československa a nekolaborovali s nacisty. Naopak byli podle něj objektem náboženské perzekuce. Budovu konventu, opatství a klášterní kostel už přitom cisterciáci získali zpět podle zákona v roce 1990.

„Převážně to jsou lesy a ty jsou teď hodně po kůrovci ve špatném stavu. Byly to státní lesy, které také byly hodně vytěženy, to znamená, že to budeme teď muset hodně zalesnit a taky se pustit do odborného zaopatření lesů. Pak tam jsou i polnosti, kde bychom chtěli mít vlastní zemědělskou výrobu, to znamená krávy atd.,“ uvedl P. Berka ohledně bezprostředních plánů, které mají se znovunabytými pozemky.

Potýkat se ovšem musejí s přerušenou kontinuitou vlastnictví, která správu majetku komplikuje: „Bohužel jsme byli nuceni, když nám to před třemi lety sebrali, propustit převážnou většinu lesních zaměstnanců, takže teď musíme lesní hospodářství znovu rozjet. To znamená sehnat hodné lidi, techniku, atd.,“ uzavřel.

Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodu bylo založeno v polovině 13. století, v současnosti je jediným fungujícím mužským klášterem řádu v ČR. 

Zdroj: ČTK

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony