Georg byl muž Boží, píše Benedikt XVI.

Georg byl muž Boží, píše Benedikt XVI.
8. července 2020 Události Autor: Eva Svobodová

Kéž ti, milý Georgu, Bůh oplatí vše, cos pro mě udělal, vytrpěl a cos mi dal." Těmito slovy se emeritní papež Benedikt XVI. v dopise z 7. července rozloučil se svým starším bratrem Georgem Ratzingerem.

Jeho pohřbu se 93letý Benedikt ze zdravotních důvodů nezúčastnil, na místě ho ale zastoupil jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswein. Ten v katedrále přečetl celý dopis, který papež adresoval řezenskému biskupovi Rudolfu Voderholzerovi. Poděkoval v něm jak jemu, tak i všem, kteří v Georgových posledních dnech byli s ním. Své díky vyjádřil také všem, kteří mu k úmrtí bratra projevili soustrast. V dopise vylíčil bratrovu lásku k hudbě již od mládí a připomenul okolnosti jeho jmenování vedoucím řezenských „katedrálních vrabčáků“, chlapeckého sboru při tamním biskupském chrámu, který Georg řídil v letech 1963-1993. S nástupem do této funkce se podle Benedikta pojila radost i bolest, protože v téže době odešla na věčnost jejich matka Maria. „Kdyby žila dál, Georg by nabídku vést sbor nepřijal.“ Tato práce mu přinášela stále větší radost, i navzdory nepřátelství a nepřijetí, které podle Benedikta zakoušel. Vzpomíná na něj jako na člověka, který měl rád humor a radoval se z dobrých věcí stvoření, ale dovedl se také vyjadřovat s otevřenou přímostí. „Byl to muž Boží“, shrnuje papež. I když ji prý nevystavoval vnějškově na odiv, byla zbožnost středobodem Georgova života. Ohledně své nedávné červnové cesty do Řezna Benedikt uvedl, že ho bratr o návštěvu nežádal, ale Bůh mu dal v pravý čas pocítit, že se má za ním vydat. „Jsem Pánovi za toto vnitřní znamení, které mi dal, neskonale vděčný.“ Když se s Georgem 22. června ráno loučil, věděli prý oba, že se spolu vidí v tomto životě naposledy. „Také jsme však věděli, že dobrý Bůh, který nám toto setkání daroval, je pánem i života po smrti, a že nám dá se v něm znovu setkat,“ uzavírá Benedikt XVI.

Celé znění dopisu v němčině je k dispozici na stránkách řezenského biskupství:

https://www.bistum-regensburg.de/news/wort-von-papst-em-benedikt-xvi-zum-tod-seines-bruders-georg-7551/

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony