Do Česka doputovala relikvie blahoslaveného Odorika z Pordenone

Do Česka doputovala relikvie blahoslaveného Odorika z Pordenone
11. září 2018 Události Autor: Anežka Wiewiorková

Čeští františkáni dnes převezmou relikvii blahoslaveného Odorika z Pordenone při mši svaté, kterou bude v kostele Panny Marie Sněžné v Praze celebrovat biskup Karel Herbst a bývalý nuncius Diego Causero.

Ostatky předají českým řeholníkům představitelé města Pordenone a místní církve. O vzniku akce více sdělil P. Petr Regalát Beneš z řádu menších bratří – františkánů: „V roce 2005 jsme tady u Panny Marie Sněžné v Praze v ambitu uspořádali výstavu, na kterou lidé chodili spíš kvůli Tibetu, protože jméno Odorik jim až tolik neříkalo. Díky tomu jsme navázali kontakty s muzeem a odborníky na Odorika právě z Pordenone a okolí.“ Podle Beneše se podařilo získat kontakt i na komisi, která se stará o proces řeholníkovy kanonizace. „Doufali jsme, že to svatořečení bude už letos, což se bohužel zatím nestalo,“ dodal Beneš.  

Odorik z Pordenone  měl pravděpodobně české kořeny, žil v severní Itálii na přelomu 13. a 14. století. Jako misionář podniknul rozsáhlou výpravu na Dálný Východ, o čemž pojednal ve svém cestopisu. Český překlad v úplnosti vyšel až po šesti stoletích, v roce 1962.  Od začátku Odorikovy cesty letos uplynulo 700 let.

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony