Církev si připomíná den nemocných

Církev si připomíná den nemocných
11. února 2021 Události Autor: Anežka Hlávková

K dnešnímu 29. světovému dni nemocných, který připadá na památku Panny Marie Lurdské, vydali biskupové Čech a Moravy pastýřský list. Ten adresují nemocným, dále těm, kteří se o ně starají, a vůbec všem lidem dobré vůle v naší zemi, uvádějí. V závěru listu se odkazují i na poselství papeže Františka k světovému dni nemocných. To Svatý otec vydal o čtvrté neděli adventní. Celé znění pastýřského listu našich biskupů i papežův vzkaz naleznete na webu cirkev.cz.

Olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Nuzík, delegát ČBK pro pastoraci ve zdravotnictví, se u příležitosti dnes připomínaného Světového dne nemocných zamýšlí nad svátostí pomazání nemocných. Tu přirovnává k medicíně. „Nebojme se tohoto širokospektrálního léku užít. Odhoďme všechny falešné ohledy, například že nám není ještě nijak zle. Ale naopak dovolme Bohu, aby nás pozvedl a posílil na duši i na těle,“ vybízí biskup lidi s tím, že svátost pomazání nemocných přináší hned čtverou pomoc. Zaprvé se účinkem svátosti odpouštějí pomazanému hříchy. Dále díky němu získáváme naději v uzdravení a možná i samo uzdravení, pakliže to Bůh chce. A v posledku přináší udělení svátosti člověku vždy duchovní užitek a útěchu, líčí biskup ve videoposelství a pokračuje. „Protože tuto svátost nám opravdu dává Bůh jako lék skrze službu v církvi, skrze službu kněží a biskupů. A tak kéž i v této době, která tolik ukazuje na křehkost a naši zranitelnost, víme také o tomto duchovním léku a pomoci pro náš život,“ řekl Mons. Josef Nuzík v závěru promluvy, kterou si celou můžete poslechnout na webu olomouckého arcibiskupství ado.cz.

Na dnešní liturgickou památku Panny Marie Lurdské, patronky všech nemocných, vzpomněl papež František už včera při pravidelné generální audienci. Tehdy Svatý otec vyzval  věřící k prosbám o dar zdraví pro všechny sužované nemocemi a pandemií. Při včerejší promluvě se navíc papež František zamýšlel nad významem modlitby v každodenním životě. Popsal ji jako nepřetržitý dialog s Bohem. „Bůh je s námi v každé situaci, setkat se s ním můžeme všude. A tak nám pomáhá milovat nejen naše známé, ale i ty neznámé a dokonce nepřátele, protože každý z nás je osobně milovaný Pánem. Jakkoliv jsme křehcí, pořád máme mnohem větší důstojnost, než si dokážeme uvědomit.“

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony